Tajnica ŠMK PM in ŠKZI

VERA OREŠNIK
Pisarna: 211
T: (01) 300 16 14

E: vera.oresnik@szslj.si

Uradne ure:
SRE: od 9.30 do 11.00

POMEMBNE POVEZAVE

DRŽAVNI IZPITNI CENTER (RIC)

KOLEDAR POKLICNE MATURE

KOLEDAR ZAKLJUČNEGA IZPITA

 

 

 

  NE SPREGLEJTE!

… OBVESTILA …

 

 

ZAKLJUČNI IZPIT

Zaključni izpit izvajamo za program BOLNIČAR-NEGOVALEC.

Področje zaključnega izpita mature ureja:

 

PREDMETI ZAKLJUČNEGA IZPITA

Zaključni izpit poteka iz dveh predmetov:

1. predmet: SLOVENŠČINA

Kandidat, ki je v zaključnem letniku pri slovenščini dosegel oceno odlično, je pri zaključnem izpitu oproščen opravljanja tega izpita (6. člen Pravilnika o zaključnem izpitu).

2. predmet: STORITEV IN ZAGOVOR

 

PRIPRAVA NA IZPIT

1. predmet: SLOVENŠČINA

 

 

 • Seznam besedil za ustni del izpita: Navodila in seznam besedil
 • UČBENIKI ZA DIJAKE
  • BESEDE 1-3, učbenik za slovenščino – jezik za triletne poklicne šole
  • POTOVANJE BESED 1-3, učbenik za slovenščino – književnost za triletne poklicne šole
 • Dodatna navodila glede vsebin in izvedbe 1. izpitne enote dobijo kandidati na začetku šolskega leta pri urah slovenščine.
 • Na spletni strani ministrstva MIZŠ je objavljen IZPITNI KATALOG ZA SLOVENŠČINO.

2. predmet: STORITEV IN ZAGOVOR

 

Poteka iz dveh delov: STORITVE in ZAGOVORA.

1. del: STORITEV

Izvaja se v domovih starejših občanov. Šola praviloma razporedi kandidate na enega od domov, kjer so v času šolanja opravljali praktični pouk.

 • Kandidati se ob 6.45 javijo v avli ustanove, kjer opravljajo storitev, in se pripravijo.
 • Ob 7.00 je začetek opravljanja storitve.
 • Mentorica kandidatu dodeli oskrbovanca ter spremlja in ocenjuje njegovo delo.
 • MERILA ZA OCENJEVANJE

 

Obvezni pripomočki, ki so predpisani za opravljanje praktičnega dela na oddelku:

 • čista in zlikana delovna obleka s priponko z imenom in priimkom kandidata,
 • bela delovna obutev,
 • pisala,
 • beležka.
 • škarje,
 • ura.

 

POROČILO O NEGI IN OSKRBI OSKRBOVANCA

Kandidat pri izvajanju nege in oskrbe oskrbovanca pridobi podatke, s katerimi izpolni POROČILO O NEGI IN OSKRBI OSKRBOVANCA. V času pred zagovorom ga odda mentorici v pregled v dveh izvodih.

 

2. del: ZAGOVOR

Poteka na šoli po objavljenem razporedu izpitov, vendar ne na isti dan kot storitev.

Čas zagovora: 20 min

Dovoljeno gradivo: kopija Poročila o zdravstveni negi

Zagovor poteka pred tričlansko komisijo, izpraševalka je mentorica.

Kandidat na zagovoru:

 • Predstavi poročilo o negi in oskrbi oskrbovanca.
 • Utemelji izvedene zdravstvene nege in izvedene intervencije pri pacientu/stanovalcu.

 

 

OBRAZCI

 

 

 

PODELITEV SPRIČEVAL ZI 2022

PODELITEV SPRIČEVAL ZI 2021

PODELITEV SPRIČEVAL ZI 2019

(Skupno 7.086 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost