ZGODOVINA ŠOLE

Srednja šola za medicinske sestre je bila z uvedbo usmerjenega izobraževanja v šolskem letu 1980/81 ukinjena oziroma preoblikovana v Srednjo zdravstveno šolo s prostori na Šubičevi 1. Pridružili so se tudi učitelji ukinjene Babiške šole.

Ko se je splošno stanje po drugi svetovni vojni umirilo, so vodstveni delavci, ki so izobraževali za zdravstveno nego, iskali možnosti za izgradnjo novih prostorov. Bilo je veliko načrtov in obljub. Dijaški dom, ki je bil v preteklosti del Srednje šole za medicinske sestre, so začeli uporabljati decembra 1978. Dijaki in učitelji so v slabih pogojih starih stavb šolske obveznosti kljub vsemu uspešno opravljali. Z družbenimi spremembami so celo demonstrativno javno zahtevali pozidavo praznega zemljišča ob dijaškem domu ob Poljanski cesti.

K spremembam so pripomogle tudi nove šolske reforme, s katerimi so bile ponovno uvedene gimnazije. Zgradbo ob Šubičevi cesti si je Srednja zdravstvena šola delila z Gimnazijo Jožeta Plečnika. Ob začetku gradnje nove stavbe Srednje zdravstvene šole Ljubljana, ki je prevzela tudi program zdravstvene nege Srednje šole za farmacijo in zdravstvo, je šola dve šolski leti gostovala po različnih prostorih po Ljubljani. Deljeno je bilo tudi vodstvo, ki je bilo v kletnih prostorih Srednje ekonomske šole na Roški cesti in prostorih na Prešernovi cesti.

V lokacijsko razdrobljeni Srednji zdravstveni šoli je za Slavico Navinšek prevzela vodstvo bivša pomočnica ravnateljice Tatjana Valant Veličkovič. Izjemne razmere zahtevajo izjemne ljudi, kar je ravnateljica Valantova bila, saj je kljub težkim razmeram pouk potekal dobro in po predpisanem kurikulumu. Fizična oddaljenost vseh pripadnikov šole je morda celo pripomogla k večji povezanosti med njimi. Ni mnogo učiteljskih zborov, ki bi imelo podobno izkušnjo.

Čez leta pa so ostali le lepi spomini na te težke čase in dober občutek, da smo uspešno delali z dijaki. Uspešno vodstvo Tatjane Valant Veličkovič pa je bilo pri tem ključno. Ob rednem šolskem delu je spremljala tudi gradnjo nove stavbe.

NOVA ŠOLA 1998 NA POLJANSKI CESTI

Začetek šolskega leta 1998 je bil z odprtjem nove šolske stavbe na Poljanski cesti veličasten. Prvič v zgodovini slovenskega naroda je bila zgrajena stavba samo za izobraževanje v zdravstveni negi. Pri svečanem odprtju je bilo poleg ministra za šolstvo RS dr. Slavka Gabra prisotno tudi vodstvo Kliničnega centra in Zbornice zdravstvene nege Slovenije.

Leta 2007 je vodstvo šole prevzela dotedanja pomočnica ravnateljice Marija Verbič Pod njenim vodstvom šola uspešno nadaljuje svoje temeljno poslanstvo: vzgojiti in izobraziti sposobne in odgovorne zdravstvene delavce.

LETOPIS 2021/22

(Skupno 2.140 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost