KONTAKTI

 

Naslov šole:
Srednja zdravstvena šola Ljubljana
Poljanska cesta 61
1000 Ljubljana

 

Tajništvo: Darja Ciber 2. nadstropje, pisarna 214
Tel.: (01) 300 16 11, telefaks: (01) 300 16 50
Uradne ure: vsak dan od 9.00 do 10.00  in od 12.00 do 13.00

 

Ravnateljica: mag. Silva Kastelic
2. nadstropje, pisarna 214 d
Tel.: (01) 300 16 12
Uradne ure: po predhodnem dogovoru

 

Pomočnica ravnateljice: Polona Bevec
2. nadstropje, pisarna 213 c
Tel.: (01) 300 16 13
Uradne ure: po predhodnem dogovoru

 

Svetovalna služba: Katarina Gradišar Seifert
(svetovanje za dijake, starše, učitelje, mediacija, svetovanje dijakom tujcem, pedagoške pogodbe)
3. nadstropje, pisarna 314
Tel.: (01) 300 16 32
Uradne ure: sreda od 8.00 do 9.00, ostalo po dogovoru.

 

Svetovalna služba: Maja Klančič
(svetovanje za vpise, izpise, prepise, ponavljanje, štipendije)
3. nadstropje, pisarna 339
Tel.: (01) 300 16 16
Uradne ure: sreda od 8.00 do 9.00, ostalo po dogovoru.

 

Svetovalna služba: Tamara Radošević
(svetovanje za dijake s posebnimi potrebami, nadarjeni dijaki, karierno svetovanje )
3. nadstropje, pisarna 338
Tel.: (01) 300 16 45
Uradne ure: sreda od 8.00 do 9.00, ostalo po dogovoru.

 

Tajnica šolske maturitetne komisije za poklicno maturo in zaključni izpit: Vera Orešnik
2. nadstropje, pisarna 211
Tel.: (01) 300 16 14
Uradne ure: sreda od 9.30 do 11.00

 

Organizatorica praktičnega usposabljanja: Tatjana Koritnik
2. nadstropje, pisarna 213 d
Tel.: (01) 300 16 24
Uradne ure: vsak dan od 11.00 do 12.00

 

Organizatorica praktičnega izobraževanja na šoli: Branka Langerholc
1. nadstropje, pisarna 119
Tel: naknadno
E-pošta: branka.langerholc@guest.arnes.si
Uradne ure: po predhodnem dogovoru

 

Organizator šolske prehrane: Matej Bračko
2. nadstropje, pisarna 208
Tel.: (01) 300 16 54

 

Računovodkinja: Darja Marinko
2. nadstropje, pisarna 216
Tel.: (01) 300 16 17
E-pošta: darja.marinko@guest.arnes.si
Uradne ure: vsak dan od 8.00 do 9.00