KONTAKTI

KONTAKTI

Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Poljanska cesta 61, 1000 Ljubljana

TAJNIŠTVO

Tajnica VIZ: Darja Ciber 2. nadstropje, pisarna 214
Tel.: (01) 300 16 11, telefaks: (01) 300 16 50
Uradne ure: vsak dan od 9.00 do 10.00  in od 12.00 do 13.00

VODSTVO ŠOLE

Ravnateljica: mag. Silva Kastelic
2. nadstropje, pisarna 214 d
Tel.: (01) 300 16 12, 031 574 519
Uradne ure: po predhodnem dogovoru
Pomočnica ravnateljice: Polona Bevec
2. nadstropje, pisarna 213 c
Tel.: (01) 300 16 13
Uradne ure: po predhodnem dogovoru
Pomočnica ravnateljice: Aleksandra Soršak
3. nadstropje, pisarna 319
Tel.: (01) 300 16 26
Uradne ure: po predhodnem dogovoru

PROFESORJI

PRIIMEK IN IME TEL.KABINET ŠT. KABINETA E-NASLOV
BEG LAUKO ALENKA 300 16 40 105 alenka.beg-lauko@guest.arnes.si
BEKŠ JULIJANA 300 16 55 336 julijana.beks@guest.arnes.si
BEVEC POLONA 300 16 13 213c polona.bevec@guest.arnes.si
BOLTIN UROŠ 300 16 54 208 uros.boltin@guest.arnes.si
BRČKALJA JELKA 300 16 35 229 jelka.brckalija@guest.arnes.si
BUTINA LIDIJA 300 16 58 301 lidija.butina@guest.arnes.si
ČEH BRANKO 300 16 43 110a branko.ceh@guest.arnes.si
DEMŠAR SIMONA 300 16 56 101 simona.demsar@guest.arnes.si
DOBRUN ELIZABETA 300 16 60 ŠVZ2 elizabeta.dobrun@guest.arnes.si
DOLINAR MARJANA 300 16 34 332 marjana.dolinar@guest.arnes.si
EGART SABINA 300 16 23 306 sabina.egart@guest.arnes.si
FILIPIČ IDA 300 16 35 229 ida.filipic@guest.arnes.si
FINK ALOJZIJA 300 16 39 305 alojzija.fink@guest.arnes.si
FLERIN ŠPELA 300 16 23 306 spela.flerin@guest.arnes.si
FUNDA IRENA 300 16 43 110a irena.funda@guest.arnes.si
GAŠPERLIN TANJA 300 16 23 306 tanja.gasperlin@guest.arnes.si
GIULIATTI DAVINIĆ TANJA 300 16 55 336 tanja.giuliatti-davinic@guest.arnes.si
GORJAN LUČKA 300 16 23 306 lucka.gorjan@guest.arnes.si
GRADIŠAR SEIFERT KATARINA 300 16 32 314 katarina.gradisar@guest.arnes.si
GREGORIČ LENART 300 16 60 ŠVZ1 lenart.gregoric@gmail.com
GRKMAN NIKA 300 16 21 327 nikica.grkman@guest.arnes.si
HROVAT AHAC TATJANA 300 16 35 229 tatjana.hrovat-ahac@guest.arnes.si
JAKŠA JANJA 300 16 42 307 janja.jaksa@guest.arnes.si
JANČAR ALENKA 300 16 56 101 jana-alenka.jancar@guest.arnes.si
JENKO KAROLINA 300 16 21 327 karolina.jenko@guest.arnes.si
KASTELIC KATARINA 300 16 39 305 katarina.kastelic@guest.arnes.si
KLANČIČ MAJA 300 16 16 339 maja.klancic@guest.arnes.si
KOCIJANČIČ SNEŽANA 300 16 34 332 snezana.kocijancic@guest.arnes.si

KOČEVAR ZDENKA

nadomešča KOKOŠAR MATIC

300 16 41 107

zdenka.kocevar@guest.arnes.si

matic.kokosar@gmail.com

 

KORITNIK TATJANA 300 16 24 213d tatjana.koritnik@guest.arnes.si
KOSEDNAR SABINA 300 16 40 105 sabina.kosednar@guest.arnes.si
KOTNIK MOJCA 300 16 55 336 mojca.kotnik@guest.arnes.si
KOZINA DAMIJANA 300 16 56 101 damijana.kozina@guest.arnes.si
KOŽELJ ANDREJA 300 16 61 209 andreja.kozelj@guest.arnes.si
KRAKAR HELENA 300 16 38 310 helena.krakar@guest.arnes.si
KRALJ NEVENKA 300 16 37 328 nevenka.kralj@guest.arnes.si
KUNSTELJ NINA 300 16 61 209 nina.kunstelj@guest.arnes.si
LAVRIČ ALEŠ 300 16 60 ŠVZ1 ales.lavric@guest.arnes.si
LOVREC KSENIJA 300 16 55 336 ksenija.lovrec@guest.arnes.si
MATIĆ LUCIJA 300 16 26 319 lucija.matic@guest.arnes.si
MAUKO DIMOVSKI JASMINA 300 16 60 ŠVZ2 jasmina.mauko@guest.arnes.si
MEDIJA NEVENKA 300 16 41 107 nevenka.medija1@guest.arnes.si
MEJAČ PETEK LUCIJA 300 16 39 305 lucija.mejac@guest.arnes.si
MLAKAR URŠKA 300 16 61 209 urska.mlakar@guest.arnes.si
MOZETIČ TATJANA 300 16 53 333 tatjana.mozetic@guest.arnes.si
MRAVLJE URŠKA urska.mravlje@szslj.si
MURSA MOJCA 300 16 36 201 mojca.mursa@guest.arnes.si
OREŠNIK VERA 300 16 14 211 vera.oresnik@guest.arnes.si
OSOJNIK NATAŠA 300 16 43 110a natasa.osojnik@guest.arnes.si
PAVLIN KLAVDIJA 300 16 21 327 klavdija.pavlin@guest.arnes.si
PERŠIČ KATJA 300 16 58 301 katja.persic@guest.arnes.si
PIKOVNIK ELIZABETA 300 16 28 332 elizabeta.pikovnik@guest.arnes.si
PIVK ZAJEC VLASTA 300 16 21 327 vlasta.pivk@guest.arnes.si
POTOČNIK MATEJA 300 16 36 201 mateja.potocnik2@guest.arnes.si
PREBIL ANDREJA 300 16 48 319 andreja.prebil@guest.arnes.si

PUC MATEJA

nadomešča HELENCA POPLAS PETERLIN

300 16 38 328

mateja.puc2@guest.arnes.si

helenca.poplas-peterlin@guest.arnes.si

RADOŠEVIĆ TAMARA 300 16 49 338 tamara.radosevic@guest.arnes.si
RASPOTNIK PATRICIJA VALENTINA 300 16 37 328 patricija-valentina.raspotnik@guest.arnes.si
SERAŽIN NADJA 300 16 58 301 nadja.serazin@guest.arnes.si
SORŠAK ALEKSANDRA 300 16 34 332 aleksandra.sorsak@guest.arnes.si
SPINDLER NATAŠA 300 16 39 305 natasa.spindler@guest.arnes.si
ŠIFRAR JURIJ 300 16 60 ŠVZ1 jurij.sifrar@guest.arnes.si
ŠKRABEC MARTINA 300 16 37 328 martina.skrabec@guest.arnes.si
ŠTUHEC TANJA 300 16 41 107 tanja.stuhec@guest.arnes.si
ŠUŠNICA ILC VESNA 300 16 40 105 vesna.susnica@guest.arnes.si
TARMAN ŠMIT IDA 300 16 38 310 ida.tarman-smit@guest.arnes.si
TEKAVEC TAMARA 300 16 36 201 tamara.tekavec@guest.arnes.si
TREVEN MAJDA 300 16 38 310 majda.treven@guest.arnes.si
URH BARBARA 300 16 40 105 barbara.urh@guest.arnes.si

VIDMAR KATJA

nadomešča KOŠOROK EVA

300 16 58 301

katjavidmar51@gmail.com

eva.kosorok@guest.arnes.si

VODIŠEK ROMANA 300 16 38 310 romana.vodisek@gmail.com
VOGRINC MATEJ 300 16 60 ŠVZ1 matej.vogrinc@guest.arnes.si
ZABUKOVEC MOJCA 300 16 35 229 mojca.zabukovec@guest.arnes.si

ZALAZNIK IRENA

nadomešča PEVEC TJAŠA

300 16 36 201

irena.zalaznik@guest.arnes.si

tjasapevec0@gmail.com

ŽNIDARŠIČ DARJA 300 16 37 328 darja.znidarsic1@guest.arnes.si

SVETOVALNA SLUŽBA

Katarina Gradišar Seifert
Področje svetovanja: svetovanje za dijake, starše, učitelje, mediacija, svetovanje dijakom tujcem, osebni izobraževalni načrti
3. nadstropje, pisarna 314
Tel.: (01) 300 16 32
Uradne ure: sreda od 8.00 do 9.00, ostalo po dogovoru.

 

Maja Klančič
Področje svetovanja: svetovanje za vpise, izpise, prepise, ponavljanje, štipendije
3. nadstropje, pisarna 339
Tel.: (01) 300 16 16
Uradne ure: sreda od 8.00 do 9.00, ostalo po dogovoru.

 

Tamara Radošević
Področje svetovanja: svetovanje za dijake s posebnimi potrebami, nadarjeni dijaki, karierno svetovanje
3. nadstropje, pisarna 338
Tel.: (01) 300 16 49
Uradne ure: sreda od 8.00 do 9.00, ostalo po dogovoru.
 

POKLICNA MATURA IN ZAKLJUČNI IZPIT

Tajnica šolske maturitetne komisije za poklicno maturo in zaključni izpit: Vera Orešnik
2. nadstropje, pisarna 211
Tel.: (01) 300 16 14
Uradne ure: sreda od 9.30 do 11.00
 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE

Organizatorica praktičnega usposabljanja: Tatjana Koritnik
2. nadstropje, pisarna 213 d
Tel.: (01) 300 16 24
Uradne ure: vsak dan od 11.00 do 12.00

 

Organizatorica praktičnega izobraževanja na šoli: Nevenka Kralj
1. nadstropje, pisarna 119
Tel: (01) 300 16 45
Uradne ure: po predhodnem dogovoru

ŠOLSKA MALICA

Organizator šolske prehrane: Matej Bračko
2. nadstropje, pisarna 208
Tel.: (01) 300 16 54

RAČUNOVODSTVO

Računovodkinja: Darja Marinko
2. nadstropje, pisarna 216
Tel.: (01) 300 16 17
Uradne ure: vsak dan od 8.00 do 9.00

KNJIŽNICA

Bibliotekarka: Vesna Založnik

3. nadstropje
Tel.: (01) 300 16 19

(Skupno 26.195 obiskov, današnjih obiskov 30)