SEZNAM UČITELJEV

 

PRIIMEK IN IME
 POUČUJE PROGRAMSKO ENOTO
BEG LAUKO, ALENKA
nemščina, slovenščina za tujce
BEKŠ, JULIJANA
zdravstvena nega, vzgoja za zdravje, etika in komunikacija
BEVEC, POLONCA
angleščina, strokovna angleščina
BOGOVIČ, TINA
angleščina
BOLTIN, UROŠ
fizika
BRAČKO, MATEJ
informatika
BRČKALIJA, JELKA
zdravstvena nega, temeljne življenjske aktivnosti, vzgoja za zdravje
BUTINA, LIDIJA
slovenščina
ČEH, BRANKO
zdrava prehrana, gospodinjstvo, dietetika, nega in oskrba, zdravstvena nega
DEMŠAR, SIMONA
angleščina, strokovna angleščina
DOLINAR,  MARJANA
anatomija in fiziologija, naravoslovje
EGART, SABINA
zdravstvena nega otroka in mladostnika, zdravstvena nega, praktični pouk
FILIPIČ, IDA
zdravstvena nega otroka in mladostnika, družina in otrok
FINK, ALOJZIJA
zdravstvena nega, temeljne življenjske aktivnosti, etika in komunikacija
FLERIN, ŠPELCA
zdravstvena nega, temeljne življenjske aktivnosti, praktični pouk, nega nog starostnika
FUNDA,  IRENA
laborantka, naravoslovje
GAŠPERLIN, TANJA
zdravstvena nega, praktični pouk
GIULIATTI DAVINIĆ, TANJA
zdravstvena nega, praktični pouk
GORNJAK, MATEJKA
zdravstvena nega, praktični pouk
GORJAN, LUČKA
zdravstvena nega v gerontološki dejavnosti, zdravstvena nega, temeljne življenske aktivnosti, praktični pouk
GRADIŠAR SEIFERT, KATARINA
šolska svetovalna služba
GRKMAN, NIKICA
zdravstvena nega, temeljne življenske aktivnosti, praktični pouk
HROVAT AHAC, TATJANA
zdravstvena nega, temeljne življenjske aktivnosti, vzgoja za zdravje
JAKŠA, JANJA
umetnost, organizatorica interesnih dejavnosti
JANČAR,  JANA ALENKA
angleščina
JENKO, KAROLINA
zdravstvena nega v psihistrični dejavnosti, etika in komunikacija,  praktični pouk
KASTELIC, SILVA
pomočnica ravnateljice, slovenščina
KLANČIČ,  MAJA
šolska svetovalna služba, psihologija
KOBILŠEK, VALENTINA PATRICIJA
zdravstvena nega
KOCIJANČIČ, SNEŽANA
terapija v sodobnem času, klinični modul, prva pomoč pri poškodbah in nenadnih obolenjih
KOČEVAR, ZDENKA
zgodovina, geografija, družboslovje
KOGOVŠEK, DANIJELA
zdravstvena nega, praktični pouk
KOTNIK, MOJCA
zdravstvena nega, temeljne življenjske aktivnosti, paliativna zdravstvena nega, zdravstvena nega oseb s posebnimi potrebami
KOZINA, DAMIJANA
zdravstvena nega, temeljne življenjske aktivnosti, nega in oskrba, zdravstvena nega v psihiatrični dejavnosti, praktični pouk
KOŽELJ, ANDREJA
informatika
KRALJ, NEVENKA
zdravstvena nega otroka in mladostnika, kakovost v zdravstveni negi, družina in otrok, praktični pouk
KUNSTELJ, NINA
fizika
LANGERHOLC, BRANKA
pomočnica ravnateljice, karierno svetovanje dijakom, zdravstvena nega v gerontološki dejavnosti
LAVRIČ, ALEŠ
športna vzgoja
LOVREC, KSENIJA
zdravstvena nega, etika in komunikacija
MATIĆ, LUCIJA
zdravstvena nega, paliativna zdravstvena nega,  praktični pouk
MAUKO DIMOVSKI, JASMINA
športna vzgoja
MEDIJA, NEVENKA
zdravstvena terminologija
MEJAČ PETEK, LUCIJA
slovenščina
MOZETIČ, TANJA
anatomija in fiziologija
MURSA, MOJCA
matematika, strokovna matematika
OREŠNIK, VERA
tajnica šolske maturitetne komisije, informatika
OSOJNIK, NATAŠA
kemija, naravoslovje
PERŠIČ, KATJA
slovenščina
PIKOVNIK, ELIZABETA
organizatorica izobraževanja odraslih, praktični pouk
PIVK ZAJEC, VLASTA
zdravstvena nega, praktični pouk
POTOČNIK, MATEJA
matematika, strokovna matematika
RIBIČ, ROMANA
športna vzgoja
SEDEJ, MATEJA
zdravstvena nega, praktični pouk
SERAŽIN, NADJA
slovenščina
SORŠAK, ALEKSANDRA
zdravstvena nega, temeljne življenjske aktivnosti, kakovost v zdravstveni negi
SPINDLER, NATAŠA
slovenščina
ŠIFRAR, JURIJ
športna vzgoja
ŠKRABANJA, SAMO (nadomešča N. Kunstelj)
fizika
ŠKRABEC, MARTINA
zdravstvena nega v gerontološki dejavnosti, praktični pouk
ŠTUHEC, TANJA
zgodovina, družboslovje
ŠUŠNICA ILC, VESNA
angleščina, strokovna angleščina
TARMAN ŠMIT, IDA
biologija, imunologija in infekcijske bolezni, mikrobiologija, anatomija in fiziologija, osnove anatomije in fiziologije, naravoslovje
TEKAVEC, TAMARA
matematika
TREVEN, MAJDA
biologija, imunologija in infekcijske bolezni, mikrobiologija, osnove anatomije in fiziologije, naravoslovje
URH, BARBARA
angleščina, strokovna angleščina
VOGRINC, MATEJ
športna vzgoja
ZALAZNIK, IRENA
matematika, strokovna matematika
ZABUKOVEC, MOJCA
zdravstvena nega, temeljne življenjske aktivnosti, praktični pouk
ŽNIDARŠIČ, DARJA
zdravstvena nega, temeljne življanske aktivnosti, zdravstvena nega v gerontološki dejavnosti, nega in oskrba, praktični pouk