UČITELJSKI ZBOR 2021/22

Zadnja posodobitv: 18. 1. 2022

 

 

PRIIMEK IN IME

 

POUČUJE PROGRAMSKO ENOTO

               1. BEG LAUKO, ALENKA nemščina, slovenščina za tujce
               2. BEKŠ, JULIJANA zdravstvena nega, skrb za zdravje, kakovost v zdravstveni negi
               3. BEVEC, POLONCA pomočnica ravnateljice, angleščina
               4. BOLTIN, UROŠ fizika, fizika v zdravstveni negi
               5. BOŽIČ JANEŽIČ, HELENA zdravstvena nega, praktični pouk
               6. BRČKALIJA, JELKA zdravstvena nega, temeljne življenjske aktivnosti, skrb za zdravje
               7. BUTINA, LIDIJA slovenščina, poslovna komunikacija
               8. BUČAR, MEDEJA zdravstvena nega, praktični pouk
               9. CALTRAN, MONICA angleščina
            10.

ĆOSIĆ, HANA

(nadomeščanje S. VUTE KOSEDNAR)

angleščina, strokovna angleščina
            11. ČEH, BRANKO SZD-zdrava prehrana, gospodinjstvo, dietetika, zdravstvena nega
            12. DEMŠAR, SIMONA angleščina, strokovna angleščina
            13. DOLINAR,  MARJANA anatomija in fiziologija
            14. DOBRUN, ELIZABETA športna vzgoja
            15. EGART, SABINA zdravstvena nega otroka in mladostnika, družina in otrok, praktični pouk
            16. FLERIN, ŠPELCA zdravstvena nega, praktični pouk
            17. FUNDA,  IRENA laborantka
            18. GAŠPERLIN, TANJA zdravstvena nega, praktični pouk, IM-masaža, IM-nega nog
            19. GIULIATTI DAVINIĆ, TANJA zdravstvena nega, praktični pouk, skrb za zdravje
            20. GORJAN, LUČKA praktični pouk, zdravstvena nega, nega in oskrba
            21. GRADIŠAR SEIFERT, KATARINA šolska svetovalna delavka, osebni izobraževalni načrti, dijaki tujci, mediacija
            22. GRKMAN, NIKICA zdravstvena nega, praktični pouk, dolgotrajna oskrba, IM-masaža
  HABAJEC, TINA zdravstvena nega, praktični pouk
            23. HROVAT AHAC, TATJANA zdravstvena nega
            24. ISTENIČ, JASMINA zdravstvena nega, praktični pouk
            25. JAKŠA, JANJA umetnost, organizatorica interesnih dejavnosti
            26. JANČAR, JANA ALENKA angleščina, strokovna angleščina
            27. KASTELIC, KATARINA zdravstvena nega otroka in mladostnika, družina in otrok, praktični pouk
            28. KLANČIČ, MAJA šolska svetovalna delavka, psihologija
            29. KUNSTELJ, NINA fizika, fizika v zdravstveni negi
            30. KOCIJANČIČ, SNEŽANA terapija v sodobnem času
            31. KOČEVAR, ZDENKA zgodovina, geografija, družboslovje
            32. KOTNIK, MOJCA zdravstvena nega, temeljne življenjske aktivnosti, dolgotrajna oskrba
            33. KOZINA, DAMIJANA zdravstvena nega, praktični pouk, nega nog starostnika, izbirni modul-nega nog
            34.

KOŽELJ, ANDREJA

nad. MARKO ČEBELA

računalništvo in informatika
            35. KRAKAR, HELENA zdravstvena nega, praktični pouk, zdravstvena nega otroka in mladostnika, družina in otrok
            36. KRALJ, NEVENKA organizacija praktičnega pouka, zdravstvena nega, temeljne življenjske aktivnosti
            37. LAVRIČ, ALEŠ športna vzgoja
            38. LOVREC, KSENIJA zdravstvena nega, KVA-kakovost in varnost v zdravstveni negi in socialni oskrbi, skrb za zdravje, zdravstvena nega otroka in mladostnika, družina in otrok
            39. MAUKO DIMOVSKI, JASMINA športna vzgoja
            40. MEDIJA, NEVENKA zdravstvena terminologija, knjižnica
            41. MEJAČ PETEK, LUCIJA slovenščina, poslovna komunikacija
            42. MLAKAR, URŠKA matematika, strokovna matematika, računalništvo in informatika
            43. MOZETIČ, TANJA anatomija in fiziologija
            44. MURSA, MOJCA matematika, strokovna matematika
            45. OREŠNIK, VERA tajnica šolske maturitetne komisije za poklicno maturo in zaključni izpit, organizatorica ikt, računalništvo in informatika
            46. OSOJNIK, NATAŠA kemija, naravoslovje
            47. PERŠIČ, KATJA slovenščina, poslovna komunikacija
            48. PIKOVNIK, ELIZABETA zdravstvena nega, praktični pouk, izbirni modul-nega nog
            49. PIVK ZAJEC, VLASTA zdravstvena nega, praktični pouk
            50. POTOČNIK, MATEJA matematika, strokovna matematika
            51. POPLAS, PETELIN HELENCA zdravstvena nega, praktični pouk
            52. PREBIL, ANDREJA organizatorica izrednega izobraževanja
            53. PUC, MATEJA zdravstvena nega, praktični pouk, SZD-zdrava prehrana
            54. RADOŠEVIĆ, TAMARA šolska svetovalna delavka za dijake s posebnimi potrebami, za nadarjene dijake, psihologija, karierno svetovanje
            55. RASPOTNIK, PATRICIJA VALENTINA zdravstvena nega, praktični pouk, KVA-kakovost in varnost v zdravstveni negi
            56. REBOLJ, NEVA skrb za zdravje, biologija, naravoslovje
            57. SERAŽIN, NADJA slovenščina, poslovna komunikacija
            58. SORŠAK, ALEKSANDRA pomočnica ravnateljice, zdravstvena nega, temeljne življenjske aktivnosti
            59. SPINDLER, NATAŠA slovenščina, poslovna komunikacija
            60. STRAJNAR, LEA zdravstvena nega, praktični pouk
            61. ŠIFRAR, JURIJ športna vzgoja
            62. ŠKRABEC, MARTINA praktični pouk, skrb za zdravje starostnika
            63. ŠPANOVIĆ, DRAGANA zdravstvena nega, praktični pouk
            64. ŠTUHEC, TANJA zgodovina, družboslovje
            65. ŠUŠNICA ILC, VESNA angleščina, strokovna angleščina
            66. TARMAN ŠMIT, IDA biologija, imunologija in infekcijske bolezni, anatomija in fiziologija, IM-naravoslovje
            67. TEKAVEC, TAMARA matematika, strokovna matematika
            68. TREVEN, MAJDA biologija, imunologija in infekcijske bolezni, anatomija in fiziologija
            69.

URH, BARBARA

nad. AJDA ROZINA ZUPANČIČ

angleščina, strokovna angleščina
            70. VIDMAR, KATJA slovenščina, poslovna komunikacija
            71. VODIŠEK, ROMANA zdravstvena nega, praktični pouk
            72. VOGRINC, MATEJ športna vzgoja
            73. ZABUKOVEC, MOJCA zdravstvena nega, praktični pouk, izbirni modul-masaža
            74. ZALAZNIK, IRENA matematika
            75.

ŽNIDARŠIČ, DARJA

nad. ALENKA ERJAVŠEK

zdravstvena nega, praktični pouk, nega in oskrba, skrb za starostnika
(Skupno 18.073 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost