Tajnica ŠMK PM in ŠKZI

VERA OREŠNIK
Pisarna: 211
T: (01) 300 16 14

E: vera.oresnik@szslj.si

Uradne ure:
SRE: od 9.30 do 11.00

POMEMBNE POVEZAVE

DRŽAVNI IZPITNI CENTER (RIC)

KOLEDAR POKLICNE MATURE

KOLEDAR ZAKLJUČNEGA IZPITA

 

 

 

OBVESTILA O POKLICNI MATURI IN ZAKLJUČNEM IZPITU

 

OBVESTILO O JESENSKEM ROKU POKLICNE MATURE in ZAKLJUČNEGA IZPITA

 • Razpored izpitov (gl. tudi koledar poklicne mature) bo objavljen v ponedeljek, 19. 8. 2024, ob 9.00 na spletni strani (tukaj).
 • Šifre za ogled razporeda boste predhodno prejeli po e-pošti.
 • STORITEV IN ZAGOVOR: za poklicno maturo in zaključni izpit bodo storitve potekale v četrtek, 22. 8. 2024, na kliničnih oddelkih ali v DSO. Obvestilo/sklep o dodelitvi teme in mentorice ste že prejeli po e-pošti.
 • Zadnji rok za pisno odjavo od jesenskega roka: 21. 8. 2023.
 • Položnice za plačilo izpitov PM ali ZI bomo pošiljali po 21. avgustu.
 • Od 12. julija do 19. avgusta je tajnica ŠMK Vera Orešnik na dopustu. Vse v zvezi s poklicno maturo in zaključnim izpitom boste lahko urejali od 19. avgusta dalje.

 

ZADNJI ROK ZA PRIJAVE K JESENSKEMU ROKU PM in ZI

Zadnji rok za prijave k jesenskemu izpitnemu roku PM in ZI:

 • V četrtek, 4. 7. 2024, po podelitvi – osebno od 10.30 do 11.30 ure, v pisarni 211
 • Zadnji rok za prijave je petek, 5. 7. 2024, ko prijavnice lahko oddate osebno od 9.00 do 10.00 ali priporočeno po pošti.

5. PREDMET SPLOŠNE MATURE

Obvestilo je namenjeno dijakom 3. letnika za predprijavo k opravljanju petega predmeta splošne mature.

 • Peti maturitetni predmet je predmet splošne mature in ga opravljate kot zunanji kandidat na določeni gimnaziji. Lahko sočasno s poklicno maturo ali v samostojnem roku.
 • Za opravljanje se odločite samo, če ga NUJNO potrebujete za vpis na želeno fakulteto. Pri izračunu točk za vpis se ne bo upošteval, če ga fakulteta ne zahteva.
 • Upoštevajte, da je najbolj pomembno, da čim bolje opravite poklicno maturo. Če ugotovite, da bi se še vedno radi vpisali na fakultete, ki zahtevajo peti predmet, lahko tega opravljate tudi kadarkoli kasneje.
 • Za odločitev o smeri študija, vpisnih pogojih in izbiri petega predmeta se obvezno najprej posvetujte s svetovalko Laro Jereb.
 • PREDPRIJAVA na peti maturitetni predmet poteka v 3. letniku na začetku junija, in sicer za INTERNI del predmeta, to so vaje, seminarske naloge. Točkovno pomenijo 20 % izpita. Če se pravočasno ne prijavite, pomeni, da internega dela izpita ne boste mogli opravljati.
 • Za PRIJAVO se obvezno osebno oglasite pri profesorici Veri Orešnik, tajnici šolske maturitetne komisije, najkasneje do 15. junija 2024.

 

 

ZADNJI ROK PM PO STAREM PROGRAMU ZN

Zimski izpitni rok  poklicne mature v februarju 2024 je zadnji, ko še lahko opravljate poklicno maturo po starem programu zdravstvene nege – z nazivom poklica srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik.

Za opravljanje poklicne mature v spomladanskem roku 2024 je v IO potrebno opraviti prekvalifikacijo v nov program zdravstvene nege. Izpite, ki ste jih pri poklicni maturi že opravili, bomo lahko priznali.

IZPIT IZ ANGLEŠČINE V SPOMLADANSKEM IZPITNEM ROKU 2024

V spomladanskem izpitnem roku 2024 se pri angleščini spremeni delitev točk in shema izpita zaradi uvedbe slušnega razumevanje. Gl. PIK (predmetni izpitni katalog) za 2024!

DELI IZPITA IN ŠTEVILO MOŽNIH TOČK

 • Pisni izpit: 70 točk
 • Ustni izpit: 30 točk

 

ČLENITEV PISNEGA IZPITA IN TRAJANJE

 • Izpitna pola 1: bralno razumevanje; 50 minut
 • Izpitna pola 2: slušno razumevanje; do 20 minut
 • Izpitna pola 3: pisno sporočanje; 50 minut
  A – krajši pisni sestavek
  B – daljši pisni sestavek

 

 

  NE SPREGLEJTE!

SPOMLADANSKI ROK

28. 6. 2024 – rezultati ZI
4. 7. 2024 –  rezultati PM

5. 7. 2024 – JESENSKI ROK,
zadnji rok za prijavo

 

PODELITEV MATURITETNIH SPRIČEVAL 2022

PODELITEV SPRIČEVAL ZI 2022

PODELITEV SPRIČEVAL PM 2021

(Skupno 29.764 obiskov, današnjih obiskov 6)
Dostopnost