KOMISIJA ZA KAKOVOST

Svet šole na predlog ravnateljice imenuje komisijo za kakovost, ki spremlja in ugotavlja kakovost vzgojno-izobraževalnega dela.

Člani komisije za kakovost:

  • Lucija Mejač Petek, predsednica
  • Ida Filipič, članica
  • Maja Klančič, članica
  • Tatjana Pecin Završan, predstavnica staršev
  • Petra Boh, predstavnica staršev
  • Nataša Razpotnik, predstavnica staršev
  • Nataša Čermelj, predstavnica delodajalcev
  • Mihaelj Djinisić, predstavnik dijakov

Poročilo komisije za kakovost: