Tajnica šolske maturit. komisje:

Vera Orešnik, prof. mat. in fiz.

Uradne ure: ob sredah,
od 9.30 do 11.00 ure

Pisarna: 211

T: (01) 300 16 14

E: vera.oresnik@guest.arnes.si

Pomembne povezave

Državni izpitni center (RIC)

Koledar poklicne mature

Koledar zaključnega izpita

 

ZLATI MATURANTI

Zlati maturanti 2017

ZM 2016 - 22T

Zlati maturanti  2016

 

KOLEDAR POKLICNE MATURE

 

ZIMSKI IZPITNI ROK
Obdobje  zimskega izpitnega roka 2017 1. 2.–16. 2. 2018
Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi 3. 12. 2017
Zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov 22. 1. 2018
Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature 28. 1. 2018
Pisni izpit SLO 1. 2. 2018
Pisni izpiti MAT, ANG, NEM 5. 2. 2018
Pisni izpit ZN 2. 2. 2018
Ustni izpiti in 4. predmet 6.–16. 2. 2018
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi 5. 3. 2018
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo 8. 3. 2018

 

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK
Obdobje  spomladanskega izpitnega roka 2018 29. 5.–22. 6. 2018
Predprijava (obvezno za redne dijake) 15. 11. 2017
Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi 30. 3. 2018
Organizirane priprave na PM 21. do 25. 5. 2018
Zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov 19. 5. 2018
Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature 25. 5. 2018
Pisni izpit SLO 29. 5. 2018
Pisni izpit ANG 2. 6. 2018
Pisni izpit MAT 9. 6. 2018
Pisni izpit NEM 6. 6. 2018
Pisni izpit ZN 11. 6. 2018
Ustni izpiti in 4. predmet 2. 6., 9. 6., 13.–22. 6. 2018
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi 6. 7. 2018
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo 9. 7. 2018

 

JESENSKI IZPITNI ROK
Obdobje jesenskega izpitnega roka 2018 24. 8.–5. 9. 2018
Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi 7. 7. 2018
Zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov 14. 8. 2018
Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature 20. 8. 2018
Pisni izpit SLO 24. 8. 2018
Pisni izpit MAT 27. 8. 2018
Pisni izpit ANG, NEM 29. 8. 2018
Pisni izpit ZN 31. 8. 2018
Ustni izpiti in 4. predmet 24. 8.–5. 9. 2018
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi 10. 9. 2018
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo 13. 9. 2018