Tajnica šolske maturit. komisje:

Vera Orešnik, prof. mat. in fiz.

Uradne ure: ob sredah,
od 9.30 do 11.00 ure

Pisarna: 211

T: (01) 300 16 14

E: vera.oresnik@guest.arnes.si

Pomembne povezave

Državni izpitni center (RIC)

Koledar poklicne mature

Koledar zaključnega izpita

 

ZLATI MATURANTI

Zlati maturanti 2018

Zlati maturanti 2017

ZM 2016 - 22T

Zlati maturanti  2016

 

 4. predmet – STORITEV IN ZAGOVOR

 

Storitev z zagovorom se izpelje po metodi projektnega dela in je razdeljena na dva dela: storitev in zagovor.

 

1. del: STORITEV

Izvaja se na kliničnih oddelkih zdravstvenih in socialnih zavodov. Šola praviloma razporedi kandidate  na enega od oddelkov, kjer so v času šolanja opravljali praktični pouk.

 • Kandidati se ob 6.45 javijo v avli ustanove, kjer opravljajo storitev, in se pripravijo.
 • Ob 7.00 je začetek opravljanja storitve.
 • Mentorica kandidatu dodeli pacienta ter spremlja in ocenjuje njegovo delo.

 

Obvezni pripomočki, ki  so predpisani za opravljanje praktičnega dela na oddelku:

 • čista in zlikana delovna obleka s priponko z imenom in priimkom kandidata,
 • bela delovna obutev,
 • pisala,
 • beležka.
 • škarje,
 • ura.

 

POROČILO O ZDRAVSTVENI NEGI

Kandidat pri izvajanju zdravstvene nege pacienta/stanovalca pridobi podatke, s katerimi izpolni Poročilo o zdravstveni negi pacienta/stanovalca. V času pred zagovorom ga odda mentorici v pregled v dveh izvodih.

Obrazec je dostopen v spletni učilnici, predmet ZNE – Zdravstvena nega/Zdravstvena nega skupno. Za dostop potrebujete geslo.

 

2. del: ZAGOVOR

Poteka na šoli po objavljenem razporedu izpitov, vendar ne na isti dan kot storitev.

Čas zagovora: 20 min Save & Exit

Dovoljeno gradivo: kopija Poročila o zdravstveni negi

Zagovor poteka pred tričlansko komisijo, izpraševalka je mentorica.

Kandidat na zagovoru:

 • Predstavi Poročilo o zdravstveni negi pacienta/stanovalca.
 • Utemelji izvedene zdravstvene nege in izvedene intervencije pri pacientu/stanovalcu.

 

OCENJEVANJE

V skladu s predmetnim izpitnim katalogom se ocenjujejo področja, kot je prikazano v tabeli.

Področje ocenjevanja Merila ocenjevanja Točke

NAČRTOVANJE

(do 20 točk)

Psihična in fizična priprava kandidata na storitev. 5
Pregled dokumentacije pacienta/stanovalca. 3
Ocena stopnje samooskrbe pacienta/stanovalca po življenjskih aktivnostih. 7
Načrtovanje intervencij zdravstvene nege. 5

IZVEDBA

(do 50 točk)

Priprava prostora za izvajanje intervencij zdravstvene nege. 3
Priprava pripomočkov za izvajanje intervencij zdravstvene nege. 5
Psihična in fizična priprava pacienta/stanovalca. 5
Izvajanje intervencij zdravstvene nege. 20
Dokumentiranje zdravstvene nege. 5
Komunikacija s pacientom, mentorjem in zdravstvenim timom. 7
Upoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja. 5

DOKUMENTACIJA

(do 10 točk)

Poročilo o zdravstveni negi pacienta/stanovalca. 10

 

ZAGOVOR

(do 20 točk)

 

Predstavitev Poročila o zdravstveni negi pacienta/stanovalca. 5
Utemeljitev izvedene zdravstvene nege in izvedenih  intervencij pri pacientu/stanovalcu. 15

 

 

(Skupno 801 obiskov, današnjih obiskov 8)