Tajnica šolske maturit. komisje:

Vera Orešnik, prof. mat. in fiz.

Uradne ure: ob sredah,
od 9.30 do 11.00 ure

Pisarna: 211

T: (01) 300 16 14

E: vera.oresnik@guest.arnes.si

Pomembne povezave

Državni izpitni center (RIC)

Koledar poklicne mature

Koledar zaključnega izpita

 

ZLATI MATURANTI

Zlati maturanti 2018

Zlati maturanti 2017

ZM 2016 - 22T

Zlati maturanti  2016

 

 4. predmet – STORITEV IN ZAGOVOR

 

Storitev z zagovorom se izpelje po metodi projektnega dela in je razdeljena na dva dela: storitev in zagovor.

 

1. del: STORITEV

Izvaja se na kliničnih oddelkih zdravstvenih in socialnih zavodov. Šola praviloma razporedi kandidate  na enega od oddelkov, kjer so v času šolanja opravljali praktični pouk.

 • Kandidati se ob 6.45 javijo v avli ustanove, kjer opravljajo storitev, in se pripravijo.
 • Ob 7.00 je začetek opravljanja storitve.
 • Mentorica kandidatu dodeli pacienta ter spremlja in ocenjuje njegovo delo.

 

Obvezni pripomočki, ki  so predpisani za opravljanje praktičnega dela na oddelku:

 • čista in zlikana delovna obleka s priponko z imenom in priimkom kandidata,
 • bela delovna obutev,
 • pisala,
 • beležka.
 • škarje,
 • ura.

 

POROČILO O ZDRAVSTVENI NEGI

Kandidat pri izvajanju zdravstvene nege pacienta/stanovalca pridobi podatke, s katerimi izpolni Poročilo o zdravstveni negi pacienta/stanovalca. V času pred zagovorom ga odda mentorici v pregled v dveh izvodih.

 

2. del: ZAGOVOR

Poteka na šoli po objavljenem razporedu izpitov, vendar ne na isti dan kot storitev.

Čas zagovora: 20 min

Dovoljeno gradivo: kopija Poročila o zdravstveni negi

Zagovor poteka pred tričlansko komisijo, izpraševalka je mentorica.

Kandidat na zagovoru:

 • Predstavi Poročilo o zdravstveni negi pacienta/stanovalca.
 • Utemelji izvedene zdravstvene nege in izvedene intervencije pri pacientu/stanovalcu.

 

OCENJEVANJE

V skladu s predmetnim izpitnim katalogom se ocenjujejo področja, kot je prikazano v tabeli.

Področje ocenjevanja Merila ocenjevanja Točke

NAČRTOVANJE

(do 20 točk)

Priprava kandidata 5
Komunikacija 5
Ocena stopnje samooskrbe, ugotavljanje potreb po ZN ter načrtovanje intervencij ZN 10

IZVEDBA

(do 50 točk)

Priprava pacienta, pripomočkov in prostora 5
Izvedba storitve 35
Dokumentiranje intervencij 5
Upoštevanje pravil varnosti in zdravja pri delu 5

DOKUMENTACIJA

(do 10 točk)

Poročilo o ZN pacienta 10

ZAGOVOR

(do 20 točk)

Predstavitev pacienta in ZN 10
Utemeljitev intervencij ZN 10

 

 

(Skupno 198 obiskov, današnjih obiskov 5)