Na šoli poteka raziskovalna dejavnost v obliki različnih projektov in izvedbe raziskovalnih nalog pod vodstvom različnih mentorjev, s strani naših profesorjev ali pa pod vodstvom strokovnjakov na različnih področjih v znanstveno raziskovalnih inštitucijah.

Dijaki sodelujejo predvsem na srečanjih mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev v okviru Zaupanja v lastno ustvarjalnost Mestne občine Ljubljana, Srečanja mladih raziskovalcev Slovenije ter sodelovanje na Krkinih nagradah in priznanjih za srednješolske naloge.

Raziskovalne naloge predstavljajo pomembno mesto v spodbujanju dijakov k dodatnemu izobraževanju in omogočajo realizacijo ambicij posameznih, predvsem nadpovprečnih dijakov. Morebitno priznanje pa predstavlja edinstveno afirmacijo tako za dijake kot mentorje, ki neposredno vodi k povečanju ugleda šole v slovenski javnosti.

Dijaki se vselej odločajo prostovoljno. Naloge opravijo vestno in v skladu novih znanj.

Različnih tekmovanj se udeležujemo predvsem zaradi tega, ker omogočajo svojevrstno priznanje prostovoljnega dela dijakov. Posamezne nagrade pa seveda predstavljajo določen izziv in potrditev našega dela.

Osnovni motiv sodelovanja v raziskovalnem delu je predvsem želja po odkrivanju novih znanj ne pa sla po nagradah. Temu motivu sledijo tudi mentorji, ki seveda pomagajo z napotki in kritično oceno raziskovalne naloge, nikakor pa se sami aktivno ne vključijo v izdelavo naloge z morebitnim namenom doseganja nagrad. Profesorji opravljamo mentorsko delo prostovoljno.

Menim, da je dobra organizacija tekmovanj in transparentnost kriterijev omogoča objektivnost komisije, prisotnost medijev pa odmevnost v slovenskem prostoru.

Dijakom pa pomeni izredno motivacijo za bodoče delo im morda tudi odločitev za študij in poklic.

Tanja Mozetič, mentorica raziskovalnih dejavnosti

 

 

Podelitve nagrad naših mladih raziskovalcev

Dijakinja Pia Škodlar

Mentorica Tanja Mozetič, nagrajenka Pia Škodlar, dr. Ita Junkar.

Pia Škodlar, ravnateljica Marija Verbič.

 

Nekaj utrinkov iz dela

(Skupno 859 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost