Program: ZDRAVSTVENA NEGA – PRENOVLJENI PROGRAM 2019/20

Od 1. 9. 2019 je zaradi prenovljenega programa ZDRAVSTVENA NEGA naziv izobrazbe TEHNICA ZDRAVSTVENE NEGE/ TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE.

Poklic: TEHNICA ZDRAVSTVENE NEGE/TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE

Vrsta izobraževanja: SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Trajanje izobraževanja: 4 leta

Prvi vpis: 1. 9. 2019

Delovno področje tehnice zdravstvene nege/tehnika zdravstvene nege

V okviru kompetenc izvaja zdravstveno nego pacienta po življenjskih aktivnostih in diagnostično-terapevtske postopke v vseh življenjskih obdobjih in okoljih.

Poklic tehnice zdravstvene nege/tehnika zdravstvene nege je poslanstvo in služenje bližnjemu, ki ga s pridobljenim znanjem odgovorno in vestno opravljajo izjemni ljudje. S svojim znanjem in delom izkazujejo spoštovanje, sočutje ter ljubezen do sočloveka in življenja. Služenje sočloveku in skrbi zanj izvajalca napolnjuje z zadovoljstvom, ga izpolnjuje, in obogati.

ZAPOSLITEV

Po zaključku izobraževanja se tehnica zdravstvene nege/tehnik zdravstvene nege lahko zaposli:

 • v bolnišnici,
 • v zdravstvenem domu,
 • v socialnovarstvenih ustanovah (domovi starejših občanov in drugi zavodi),
 • v negi na domu,
 • v centru medicinske rehabilitacije,
 • na področju zdravstvenega turizma in drugo.

 

PREDMETNIK
Splošnoizobraževalni predmeti Št. ur v 1. let. Št. ur v 2. let. Št. ur v 3. let. Št. ur v 4. let.
Slovenščina 140 140 112 95
Matematika 105 105 96 77
Tuji jezik 105 140 96 76
Umetnost 68 0 0 0
Zgodovina 68 34 0 0
Geografija 68 0 0 0
Psihologija 0 0 68 0
Fizika 0 63 0 0
Kemija 63 0 0 0
Biologija 63 0 0 0
Športna vzgoja 107 107 66 60
Strokovni moduli        
Zdravstvena nega in nujna medicinska pomoč 140 210 96 0
Zdravstvena nega na specialnih področjih 0 0 257 269
Zdravstvena nega otroka in mladostnika 0 0 89 42
Anatomija, fiziologija in mikrobiologija 71 107 32 0
Dolgotrajna oskrba 0 0 160 0
Kakovost in varnost v zdravstveni negi in socialni oskrbi 0 100 0 0
Skrb za zdravje 70 70 0 0
Zdravstvena terminologija 0 70 0 0
Odprti kurikulum        
Vzgoja za socialne vrednote 0 0 0 56
Patologija in farmakologija 0 0 0 100
Računalništvo in informatika 53 0 0 0
Poslovna komunikacija 0 0 0 30
Strokovna angleščina 0 0 0 42
Strokovna nemščina 0 0 0 42
Strokovna matematika 0 0 0 42
Imunologija 0 0 32 0
Naravoslovje 0 0 0 87
Nemščina 0 0 0 87
Masaža in nega nog 0 0 0 87
Zdravstvena nega v zobozdravstvu 0 0 0 87
Praktično usposabljanje z delom 0 0 152 152
Interesne dejavnosti 105 105 92 50

 

ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA

Poklicna matura poteka iz 4 predmetov:

 • slovenščine,
 • zdravstvene nege,
 • tujega jezika ali matematike,
 • storitve in zagovora.

 

NADALJEVANJE ŠOLANJA

1. Vpis na VISOKOŠOLSKE STROKOVNE ŠTUDIJSKE PROGRAME, kot so npr.:

 • zdravstvena nega,
 • babištvo,
 • fizioterapija,
 • delovna terapija,
 • radiološka tehnologija,
 • ortotika in protetika,
 • laboratorijska zobna protetika
 • vsi drugi visokošolski študijski programi.

2. Vpis na UNIVERZITETNE ŠTUDIJSKE PROGRAME s pomočjo:

 • s poklicno maturo in enim dodatnim maturitetnim predmetom (velja samo za nekatere programe),
 • z opravljeno splošno maturo po 1-letnem maturitetnem tečaju.

3. Vpis na nekatere VIŠJEŠOLSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME.

(Skupno 26.278 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost