ŠOLSKA MALICA
ARNES UČILNICE
UČNA GRADIVA eZNE
ePoročilo o ZN pacienta
KNJIŽNICA
printlogo-nursing-now-slovenia 2019-spirit munera  

OBVESTILA ZA STARŠE

Pojasnilo glede varnostnih kod

Spoštovani starši,

s pričetkom letošnjega šolskega leta je zaradi zagotavljanja točnosti in ažurnosti vaših kontaktov, ki jih vodimo v naših uradnih evidencah (eAsistent), potrebno varnostno potrditi vaše podatke.

Iz eAsistenta boste prejeli varnostno kodo za potrditev podatkov skupaj z povezavo do spletnega obrazca, ki vas bo vodil skozi celoten postopek. V kolikor kode niste prejeli, nam to sporočite in vam jo bomo ponovno poslali.

Za starše, ki bi radi uporabljali eAsistenta za starše, je novost tudi ta, da vašo prijavo oddate prostovoljno skozi spletni obrazec, ko podatke potrdite.

Več o varnostnem potrjevanju podatkov in o pravni ureditvi eAsistenta, ki ga na šoli uporabljamo za vodenje šolske dokumentacije, lahko preberete v priloženi priponki.

Vabilo na 1. sestanek Sveta staršev

Spoštovani starši!

Vabim vas na 1. sestanek Sveta staršev SZŠ Ljubljana v šolskem letu 2020/21, ki bo v sredo, 30. 9. 2020, ob 17.00 v šolski jedilnici.

Dnevni red:

 1. Obravnava poročila ravnateljice o volitvah predstavnikov staršev v Svet staršev po posameznih oddelkih
 2. Sprejem ugotovitve sklepa o konstituiranju Sveta staršev
 3. Način komuniciranja s člani Sveta staršev
 4. Izvolitev predsednika/-ice in namestnika/-ice
 5. Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta (LDN)in Samoevalvacijsko poročilo  za šolsko leto 2019/20
 6. Predstavitev LDN za šolsko leto 2020/2021 in pridobitev mnenja o LDN in programu šole
 7. Novosti na področju šolske zakonodaje in pridobitev soglasja staršev k prenovljenim pravilnikom
 8. Pridobitev soglasja za nadstandardne dejavnosti šole
 9. Izvolitev predstavnika staršev v komisije
 10. Poročilo po 1. roditeljskih sestankih, pripombe, predlogi predstavnikov Sveta staršev
 11. Razno

V upanju, da se boste sestanka lahko udeležili, vas lepo pozdravljam!

mag. Silva Kastelic, ravnateljica

1. roditeljski sestanek

Prvi roditeljski sestanki bodo potekali od 14. 9. do 24. 9. 2020 po tem RAZPOREDU

Roditeljski sestanki bodo potekali v skladu z upoštevanjem zaščitnih ukrepov. Prosimo vas, da se ga udeležite le zdravi starši oz. skrbniki. V kolikor se sestanka ne boste mogli udeležiti, vas vabimo, da se po telefonu ali elektronski pošti povežete z razredniki v času govorilnih ur, ki so objavljene na spletni strani šole.

 

 

eAsistent za starše

Na šoli za pedagoške in administrativne namene  uporabljamo program eAsistent. Ponudnik programa je družba eŠola d. o. o.

Program v paketu eAsistent za starše omogoča tudi elektronsko pošiljanje sporočil med šolo in starši, če se starši tako odločite in izpolnite prijavnico, ki jo lahko dobite pri razredniku. Na voljo sta dve možnosti:

1. OSNOVNA SPOROČILA (tedensko sporočanje izostankov, prejemanje nujnih obvestil, pregled urnika in razpisanih terminov govorilnih ur).

Paket plačuje šola, za starše je brezplačno.

2. PLUS pripomočki (redovalnica in napovedana preverjanja in ocenjevanja znanja, napovedovanje in pregled izostankov, opažanje učitelja o delu in vedenju otroka, pregled domačih nalog, prilagodljivo SMS ali e-mail obveščanje, članki in nasveti za starše).

Cena paketa je enkratni znesek  26 € na leto.

Za pojasnila o plačilu PLUS pripomočkov prosimo, da se obrnete izključno na ponudnika elektronskega obveščanja eŠola d. o. o.

POMEMBNO:

 • Staršem svetujemo, da se pred izbiro paketa posvetujete  z razrednikom. Kljub prejemanju elektronskih sporočil želimo, da starši  ohranite stik s šolo in  se udeležujete roditeljskih sestankov in obiskov na govorilnih urah.
 • Elektronsko sporočanje lahko povzroči tudi nesporazume, zato prosimo, da se v takšnih primerih za vsebinsko pojasnilo sporočila vedno najprej obrnete na razrednika.
 • V določenih primerih, ko šola presodi, da elektronsko sporočanje ni primeren način komunikacije s starši, lahko avtomatsko sporočanje iz eAsistent-a za starše tudi izklopi.

Sistem poslovanja

Starše obveščamo, da se konec leta 2012 ukinja obstoječi sistem poslovanja z direktnimi obremenitvami (trajni nalogi).  Nadomesti ga nov sistem poslovanja preko SEPA SDD. Srednja zdravstvena šola Ljubljana  se je vključila v nov način poslovanja trajnih nalogov.
Spremenjen je postopek načina otvoritve in ukinitve trajnih nalogov. Otvoritev in ukinitev trajnih nalogov se ureja pri prejemniku plačila in ne več pri poslovnih bankah. V primeru vključitve ali ukinitve SEPA trajnih nalogov vas prosimo za izpolnitev obrazca »Soglasje za SEPA direktno obremenitev«. Pod zaporedno št. 6 je potrebno navesti identifikacijsko oznako poslovne banke. Za lažje izpolnjevanje prilagamo »Seznam SWIFT BIC kod poslovnih bank«.  Izpolnjen obrazec vrnite na naslov šole, in sicer v računovodstvo.
(Skupno 6.186 obiskov, današnjih obiskov 2)