DEJAVNOSTI

KROŽKI TEKMOVANJA

EKSKURZIJE   TABORI

PROJEKTI

MEDNARODNE IZMENJAVE

DOSEŽKI DIJAKOV

ŠOLSKA MALICA
SPLETNE UČILNICE Moodle - spletne učilnice
UČNA GRADIVA eZNE
KNJIŽNICA

KOLEDAR DOGODKOV V ŠOL. LETU 2018/19

November 2018

DATUM DEJAVNOST
6. – torek Načrtovalni sestanek za informativni dan ob 10. uri (M. Klančič, V. Orešnik, P. Bevec in S. Kastelic)
6.  – torek Izvedba delavnic in izobraževanja v Domu starejših Škofljica (K. Lovrec, M. Gornjak Puc, H. Krakar, A. Prebil, T. Koritnik)
7. − sreda 4. pedagoška konferenca ob 14.00 (M. V. Krabonja: Vloga tehnologije v izobraževanju, S. Kocijančič: Poenostavljeno popravljanje kontrolnih nalog s pripomočki na pametnem telefonu. L. Matić: Uporaba e-orodij pri pouku in samoevalvaciji učitelja, E. Pikovnik: Spletna orodja za preverjanje znanja)
9. – petek Obisk Vojaško zdravstvene enote Štula 4. a in 4. b (T. Radošević)
16. – petek Obisk Vojaško zdravstvene enote Štula 4. c in 4. d  (T. Radošević)
16. − petek Obisk Dvojezične gimnazije Lendava (ravnateljica)
19.−20. – pon./tor. XXV. Strokovno srečanje ravnateljev SŠ v Portorožu (ravnateljica)
23. – petek Obisk Vojaško zdravstvene enote Štula 4. e in 4. f (T. Radošević)
26. – ponedeljek

2. urnik: 26. 11. do 21. 12.

PUD: 3. B, 3. F od 26. 11. do 21. 12.

30. – petek Obisk Vojaško zdravstvene enote Štula 4. g in 4. h  (T. Radošević)

Oktober 2018

DATUM DEJAVNOST
1. − ponedeljek

PUD: 4. c, 4. g od 1. 10. 2018 do 26. 10. 2018

1. športni dan in strokovna ekskurzija za 3. letnike

2. – torek

1. športni dan in strokovna ekskurzija za 3. letnike

1. športni dan za 1. in 2. letnike

2. – torek Sestanek z direktorji zdravstvenih in socialnih zavodov za Idrijsko-Cerkljansko področje ob 12. uri v Idriji (ravnateljica in E. Pikovnik)
3. − sreda

1. športni dan in strokovna ekskurzija za 3. letnike

1. športni dan za 1. in 2. letnike

4. – četrtek 1. športni dan in strokovna ekskurzija za 3. letnike
6. – sobota Sprejem za diamantne maturantke in maturante na Brdu (ravnateljica in razredniki)
10. – sreda

3. pedagoška konferenca ob 14.15

Sestanek s starši in dijaki DSP ob 17. uri (Tamara Radošević in gost: Jurij Oblak)

11. – četrtek Razstava Bolečina v UKC ob 14. uri  (P. V. Kobilšek in T. Koritnik)
12. – petek Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni  (M. Dolinar in L. Gorjan)
12. – petek Prireditev VDC Tončke Hočevar ob 17. uri v CD (ravnateljica, P. V. Kobilšek in T. Koritnik)
16. − torek Muzikal Cvetje v jeseni za 1. in 2. letnike ob 11. uri v Španskih borcih (K. Peršič)
17. − sreda Izobraževanje za Dijaško skupnost ob 11. 40 (mag. Nina Ana Jäger: Nova šolska zakonodaja in sprejemanje odgovornosti (T. Štuhec)
19. – petek Strokovna ekskurzija v Salzburg in München (Ida Tarman Šmit)
22. − ponedeljek Strokovna ekskurzija za 2. letnike (J. Jakša)
23. – torek Strokovna ekskurzija za 2. letnike  (J. Jakša)
24. − sreda Strokovna ekskurzija za 2. letnike  (J. Jakša)
25.  – četrtek Strokovna ekskurzija v NOVI SAD (A. Lavrič)
25. – četrtek

Dan odprtih vrat Z ZNANJEM DO ZDRAVJA

Dijaki 1. letnikov : ogled predstave Življenje je vrednota ob 10. uri v Šentvidu (K. Vidmar)

Dijaki 2. a, 2. b, 2. c in 2. d ogled RCERO ob 8. in 10. uri (M. Zabukovec)

Ostali dijaki – sodelujoči na DOV

29.  − ponedeljek Jesenske počitnice

September 2018

DATUM DEJAVNOST
10. − ponedeljek 1. roditeljski sestanek
11. – torek

1. roditeljski sestanek

1. pedagoška konferenca ob 14.15 (mag. Nina Ana Jäger: Šolska zakonodaja in novi pravilniki)

12. − sreda

1. roditeljski sestanek

TURNIR DIJAKOV IN PROFESORJEV V ODBOJKI NA MIVKI V MARIBORU (AKTIV ŠVZ)

13. – četrtek

1. roditeljski sestanek

OKROGLA MIZA za dijake na temo Varna vožnja (Nikica Grkman, Matejka Gornjak Puc, Špelca Flerin, Nevenka Kralj)

25. – torek 1. SEJA SVETA STARŠEV
26. − sreda 2. pedagoška konferenca
27. – četrtek 1. SEJA SVETA ŠOLE
29. − sobota Dan šole, pouka prost dan