KOLEDAR DOGODKOV V ŠOL. LETU 2018/19

September 2018

DATUM DEJAVNOST
10. − ponedeljek 1. roditeljski sestanek
11. – torek

1. roditeljski sestanek

1. pedagoška konferenca ob 14.15 (mag. Nina Ana Jäger: Šolska zakonodaja in novi pravilniki)

12. − sreda

1. roditeljski sestanek

TURNIR DIJAKOV IN PROFESORJEV V ODBOJKI NA MIVKI V MARIBORU (AKTIV ŠVZ)

13. – četrtek

1. roditeljski sestanek

OKROGLA MIZA za dijake na temo Varna vožnja (Nikica Grkman, Matejka Gornjak Puc, Špelca Flerin, Nevenka Kralj)

25. – torek 1. SEJA SVETA STARŠEV
26. − sreda 2. pedagoška konferenca
27. – četrtek 1. SEJA SVETA ŠOLE
29. − sobota Dan šole, pouka prost dan