Obvestilo o vpisu za šolsko leto 2017/2018

Glede na stanje prijav bo omejitev vpisa samo na programu bolničar-negovalec.

V program zdravstvena nega se bodo lahko vpisali vsi prijavljeni kandidati, ki bodo do 19. 6. 2017 izpolnjevali vpisni pogoj – zaključena osnovna šola.

Natančno obvestilo o poteku vpisa boste prijavljeni kandidati prejeli do 30. maja 2017.

Vpis v 1. letnik – stanje prijav na dan 4. 4. 2017

Program Št. razpisanih mest Št. prijav
ZDRAVSTVENA NEGA 196 208
BOLNIČAR-NEGOVALEC 26 30
  • Telefonske informacije o vpisu lahko dobite izključno na telefonski številki 041 267 247 od 10. 4. do 25. 4. med 13.00 in 14.00.
  • Prenos prijav je možen do 25. aprila 2017.
  • Če želite prijavnico prenesti, lahko to storite skupaj s starši na naši šoli v svetovalni službi (soba 339, 3. nadstropje) vsak dan med 8.00 in 9.00 do 25. aprila 2017.
  • Čas smo morali omejiti zaradi drugih obveznosti svetovalne službe, zato prosimo za razumevanje.
  • Trenutno stanje prijav se redno posodablja na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

 

Stran 1 od 212