Predmaturitetni preizkus

Predmaturitetni preizkus bo potekal v sredo, 28. 3. 2018, iz 2. predmeta poklicne mature – zdravstvene nege.

Za redne dijake je obvezen, upošteva se kot pouk iz predmeta zdravstvene nege (teorija).

Udeleženci izobraževanja odraslih se preizkusa udeležijo lahko le, če so udeležbo predhodno potrdili do 16. 3. 2018 na elektronski naslov tajnice ŠMK (vera.oresnik@guest.arnes.si).

POTEK PREIZKUSA

Preizkus bo potekal po maturitetnih pravilih, vendar s skrajšanim časom pisanja.

 • Poimenski razpored kandidatov po učilnicah bo objavljen na dan preizkusa ob 14.00 uri na oglasnem panoju v pritličju šole.
 • Kandidati se ob 14.40 uri zberete pred učilnicami, v katere ste razporejeni.
 • Preizkus se začne točno ob 15.00 in konča ob 16.15 uri.
 • Zaradi identifikacije morate imeti s seboj veljavni osebni dokument s sliko (dijaška izkaznica, indeks, osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje).
 • Pri vsakem pisnem izpitu smete imeti pri sebi v učilnici le pisalni pribor.
 • Mobitele je potrebno pred izpitom izklopiti in izročiti nadzornim učiteljem.
 • Za vse pisne izpite poklicne mature velja, da jih ne smete opravljati, če zamudite več kot 30 minut.
 • POMEMBNO: predhodno se seznanite z izpitnim redom, ki velja za izpite poklicne mature.

Obvestilo o pripravah na poklicno maturo za IO

Obveščamo vas, da potekajo organizirane priprave za maturo v oddelku izrednega izobraževanja pri predmetih  slovenščina, zdravstvene nega, matematika  in  angleščina.

V kolikor se jih udeležite, je potrebno, da se vpišete v izredno izobraževanje v marcu 2018 – sreda od 10.00 do 12.00 ure ter četrtek od 13.00 do 15.00 ure v kabinetu 337.

Priprave bodo potekale v aprilu in maju. Razpored bo objavljen v marcu 2018.

Cena udeležbe na pripravah za maturo stane 30,00 €.

Zaključene prijave k 5. predmetu

Prijave k 5. predmetu so bile na naši šoli zaključene 10. 10. 2017. Po tem roku se lahko prijavite na Državni izpitni center.

Obvestilo za 4. letnike – o prijavi k 5. predmetu splošne mature

Opravljena poklicna matura s 5. predmetom splošne mature omogoča vpis na večino univerzitetnih študijskih programov. Brez 5. predmeta pa v visokošolske študijske programe – npr. za študij zdravstvene nege ni potreben.

Kot 5. predmet lahko izberete katerikoli predmet splošne mature, ki ga ne opravljate na poklicni maturi in ki je pogoj za vpis v vsaj en dodiplomski univerzitetni študijski program (gl. razpis za vpis v dodiplomske študijske programe).

Če  ste se/boste odločili za vpis na univerzitetni študijski program, potem svetujemo, da se prijavite čim prej – že v septembru, namreč priprave, vaje, seminarske naloge potekajo že od začetka šolske leta.

Prijavite se lahko:

 1. Osebno na izbrani gimnaziji – pri tajniku šolske maturitetne komisije
 2. Na državnem izpitnem centru, Kajuhova 32U, 1000 Ljubljana – pisno pošljete prijavnico.
 3. S posredovanjem naše šole – pri tajnici šolske maturitetne komisije Veri Orešnik.

Vse informacije o prijavi in opravljanju izpita – o obveznih vajah, seminarski nalogi, pisnih in ustnih izpitih – boste dobili na izbrani šoli.

O izbiri gimnazije in prijavi se predhodno lahko posvetujte s tajnico ŠMK PM, Vero Orešnik. Več …

Stran 1 od 212