Seznanitev z uspehom pri zaključnem izpitu

Seznanitev z uspehom pri zaključnem izpitu bo v petek, 22. 6. 2018. Podelitev spričeval bo ob 10.00 v predavalnici P14.

Rezultati bodo objavljeni na spletni strani do 8.00.

Spričevala in druge dokumente lahko prevzame kandidat osebno ali oseba, ki jo kandidat pisno pooblasti.

Obvestilo o pripravah na poklicno maturo za IO

Obveščamo vas, da potekajo organizirane priprave za maturo v oddelku izrednega izobraževanja pri predmetih  slovenščina, zdravstvene nega, matematika  in  angleščina.

V kolikor se jih udeležite, je potrebno, da se vpišete v izredno izobraževanje v marcu 2018 – sreda od 10.00 do 12.00 ure ter četrtek od 13.00 do 15.00 ure v kabinetu 337.

Priprave bodo potekale v aprilu in maju. Razpored bo objavljen v marcu 2018.

Cena udeležbe na pripravah za maturo stane 30,00 €.

Zaključene prijave k 5. predmetu

Prijave k 5. predmetu so bile na naši šoli zaključene 10. 10. 2017. Po tem roku se lahko prijavite na Državni izpitni center.

Stran 1 od 212