Naši dijaki na taboru zdravstvene nege v Londonu

Iz Londona – s tabora zdravstvene nege – smo prejeli pozdrave naših dijakov in profesoric. Več ...
 

Predmaturitetni preizkus

Predmaturitetni preizkus bo potekal v sredo, 3. 4. 2019, iz 2. predmeta poklicne mature – zdravstvene nege.

Za redne dijake je obvezen, upošteva se kot pouk iz predmeta zdravstvene nege (teorija).

Udeleženci izobraževanja odraslih se preizkusa udeležijo lahko le, če so udeležbo predhodno potrdili do 20. 3. 2019 na elektronski naslov tajnice ŠMK (vera.oresnik@guest.arnes.si).

POTEK PREIZKUSA

Preizkus bo potekal po maturitetnih pravilih, vendar s skrajšanim časom pisanja.

  • Poimenski razpored kandidatov po učilnicah bo objavljen na dan preizkusa ob 14.00 uri na oglasnem panoju v pritličju šole.
  • Kandidati se ob 14.40 uri zberete pred učilnicami, v katere ste razporejeni.
  • Preizkus se začne točno ob 15.00 in konča ob 16.15 uri.
  • Zaradi identifikacije morate imeti s seboj veljavni osebni dokument s sliko (dijaška izkaznica, indeks, osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje).
  • Pri vsakem pisnem izpitu smete imeti pri sebi v učilnici le pisalni pribor.
  • Mobitele je potrebno pred izpitom izklopiti in izročiti nadzornim učiteljem.
  • Za vse pisne izpite poklicne mature velja, da jih ne smete opravljati, če zamudite več kot 30 minut.
  • POMEMBNO: predhodno se seznanite z izpitnim redom, ki velja za izpite poklicne mature.

Vpis v 1. letnik v šolskem letu 2019/20

V šolskem letu 2019/2020 razpisujemo:

  • 196 mest za 4-letni program srednjega strokovnega izobraževanja zdravstvena nega
  • 26 mest za 3-letni program srednjega poklicnega izobraževanja bolničar-negovalec

Rok za pošiljanje prijav je 2. april 2019.

Stran 1 od 212