Tajnica ŠMK PM in ŠKZI

Vera Orešnik

Pisarna: 211

T: (01) 300 16 14

E: vera.oresnik@szslj.si

Uradne ure:
SRE: od 9.30 do 11.00

 

POMEMBNE POVEZAVE

Državni izpitni center (RIC)

Koledar poklicne mature

Koledar zaključnega izpita

ZAKLJUČNI IZPIT

Zaključni izpit izvajamo za program BOLNIČAR-NEGOVALEC.

Področje zaključnega izpita mature ureja:

 

PREDMETI ZAKLJUČNEGA IZPITA

Zaključni izpit poteka iz dveh predmetov:

1. predmet: SLOVENŠČINA

Kandidat, ki je v zaključnem letniku pri slovenščini dosegel oceno odlično, je pri zaključnem izpitu oproščen opravljanja tega izpita (6. člen Pravilnika o zaključnem izpitu).

2. predmet: STORITEV IN ZAGOVOR

 

PRIPRAVA NA IZPIT

1. predmet: SLOVENŠČINA
 • NOVO: Seznam besedil za ustni del izpita 2023, velja v spomlad. roku 2023: Seznam besedil 2022/23
 • Seznam besedil za ustni del izpita 2022, velja še za zimski rok, feb. 2023: Seznam besedil 2021/22
 • UČBENIKI ZA DIJAKE
  • BESEDE 1-3, učbenik za slovenščino – jezik za triletne poklicne šole
  • POTOVANJE BESED 1-3, učbenik za slovenščino – književnost za triletne poklicne šole
 • Dodatna navodila glede vsebin in izvedbe 1. izpitne enote dobijo kandidati na začetku šolskega leta pri urah slovenščine.
 • Na spletni strani ministrstva MIZŠ je objavljen IZPITNI KATALOG ZA SLOVENŠČINO.

 

2. predmet: STORITEV IN ZAGOVOR

Poteka iz dveh delov: STORITVE in ZAGOVORA.

1. del: STORITEV

Izvaja se v domovih starejših občanov. Šola praviloma razporedi kandidate na enega od domov, kjer so v času šolanja opravljali praktični pouk.

 • Kandidati se ob 6.45 javijo v avli ustanove, kjer opravljajo storitev, in se pripravijo.
 • Ob 7.00 je začetek opravljanja storitve.
 • Mentorica kandidatu dodeli oskrbovanca ter spremlja in ocenjuje njegovo delo.
 • MERILA ZA OCENJEVANJE

 

Obvezni pripomočki, ki so predpisani za opravljanje praktičnega dela na oddelku:

 • čista in zlikana delovna obleka s priponko z imenom in priimkom kandidata,
 • bela delovna obutev,
 • pisala,
 • beležka.
 • škarje,
 • ura.

 

POROČILO O NEGI IN OSKRBI OSKRBOVANCA

Kandidat pri izvajanju nege in oskrbe oskrbovanca pridobi podatke, s katerimi izpolni POROČILO O NEGI IN OSKRBI OSKRBOVANCA. V času pred zagovorom ga odda mentorici v pregled v dveh izvodih.

 

2. del: ZAGOVOR

Poteka na šoli po objavljenem razporedu izpitov, vendar ne na isti dan kot storitev.

Čas zagovora: 20 min

Dovoljeno gradivo: kopija Poročila o zdravstveni negi

Zagovor poteka pred tričlansko komisijo, izpraševalka je mentorica.

Kandidat na zagovoru:

 • Predstavi poročilo o negi in oskrbi oskrbovanca.
 • Utemelji izvedene zdravstvene nege in izvedene intervencije pri pacientu/stanovalcu.

 

OBRAZCI

 

KOLEDAR ZAKLJUČNEGA IZPITA ZA LETO 2021/22

Podrobni razporedi zaključnih izpitov bodo objavljeni na šolski spletni strani. Z navodili v zvezi z zaključnimi izpiti bo dijake in sodelavce seznanila tajnica šolske komisije za zaključne izpite Vera Orešnik.

ZIMSKI IZPITNI ROK

Obdobje zimskega izpitnega roka 2021 1. 2.–15. 2. 2022
Zadnji rok za prijavo k zaključnemu izpitu 3. 12. 2021
Zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov 22. 1. 2022
Zadnji rok za pisno odjavo od zaključnega izpita 28. 1. 2022
Slovenščina – pisni izpit 3. 2. 2022
Ustni izpiti 4.–15. 2. 2022
Seznanitev kandidatov z uspehom pri zaključnem izpitu 18. 2. 2022

 

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK

Obdobje spomladanskega izpitnega roka 2022 28. 5.–22. 6. 2022
Zadnji rok za prijavo k zaključnemu izpitu 29. 3. 2022
Organizirane priprave na ZI 24. do 27. 5. 2022
Zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov 18. 5. 2022
Zadnji rok za pisno odjavo od zaključnega izpita 24. 5. 2022
Slovenščina – pisni izpit 6. 6. 2022
Ustni izpiti 13.‒22. 6. 2022
Seznanitev kandidatov z uspehom pri zaključnem izpitu 23. 6. 2022

JESENSKI IZPITNI ROK

Obdobje jesenskega izpitnega roka 2022 24. 8.–1. 9. 2022
Zadnji rok za prijavo k zaključnemu izpitu 7. 7. 2022
Zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov 14. 8. 2022
Zadnji rok za pisno odjavo od zaključnega izpita 20. 8. 2022
Slovenščina – pisni izpit 23. 8. 2022
Ustni izpiti 24. 8.–1. 9. 2022
Seznanitev kandidatov z uspehom pri zaključnem izpitu 2. 9. 2022
(Skupno 4.993 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost