KONTAKTI

Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Poljanska cesta 61, 1000 Ljubljana

 

TAJNIŠTVO

DARJA CIBER
Tajnica VIZ
2. nadstropje, pisarna 214
Tel.: (01) 300 16 11, telefaks: (01) 300 16 50
Uradne ure: vsak dan od 9.00 do 10.00 in od 12.00 do 13.00

VODSTVO ŠOLE

mag. SILVA KASTELIC
Ravnateljica
2. nadstropje, pisarna 214 d
Tel.: (01) 300 16 12, 031 574 519
Uradne ure: po predhodnem dogovoru

 

POLONA BEVEC
Pomočnica ravnateljice
2. nadstropje, pisarna 213 c
Tel.: (01) 300 16 13
Uradne ure: po predhodnem dogovoru

 

ALEKSANDRA SORŠAK
Pomočnica ravnateljice
3. nadstropje, pisarna 319
Tel.: (01) 300 16 26
Uradne ure: po predhodnem dogovoru

PROFESORJI

Zadnja posodobitev: 6. 9. 2023

PRIIMEK IN IME E-NASLOV TEL. KABINET ŠT. KABINETA
BEG LAUKO, ALENKA alenka.beg-lauko@szslj.si 300 16 40 105
BEKŠ, JULIJANA julijana.beks@szslj.si 300 16 55 336
BEVEC, POLONA polonca.bevec@szslj.si 300 16 13 213c
BOLTIN, UROŠ uros.boltin@szslj.si 300 16 54 208
BOŽIČ JANEŽIČ, HELENA helena.bozic@szslj.si 300 16 43 110
BRAČKO, MATEJ matej.bracko@szslj.si 300 16 54 208
BRČKALIJA, JELKA jelka.brckalija@szslj.si 300 16 35 229
BUČAR, MEDEJA medeja.bucar@szslj.si 300 16 23 306
BUTINA, LIDIJA lidija.butina@szslj.si 300 16 58 301
CERAR, NEŽA neza.cerar@szslj.si 300 16 48 338
ČEH, BRANKO branko.ceh@szslj.si 300 16 43 110
DEMŠAR, SIMONA simona.demsar@szslj.si 300 16 56 101
DOBRUN, ELIZABETA elizabeta.dobrun@szslj.si 300 16 60 ŠVZ2
DOLINAR, MARJANA marjana.dolinar@szslj.si 300 16 34 332
EGART, SABINA sabina.egart@szslj.si 300 16 35 229
ERŽEN, DOMEN,  domen.erzen@szslj.si 300 16 38 310
FLERIN, ŠPELA spelca.flerin@szslj.si 300 16 23 306
FUNDA, IRENA irena.funda@szslj.si 300 16 43 110
GAŠPERLIN, TANJA tanja.gasperlin@szslj.si 300 16 23 306
GNJATIĆ, ROMANA,  romana.gnjatic@szslj.si 300 16 55 336
GRILJ IRENA,  irena.grilj@szslj.si 300 16 43 110
GRKMAN, NIKA nikica.grkman@szslj.si 300 16 21 327
HABAJEC, TINA tina.habajec@szslj.si 300 16 23 306
HROVAT AHAC, TATJANA tatjana.hrovat-ahac@szslj.si 300 16 35 229
ISTENIČ, JASMINA jasmina.istenic@szslj.si 300 16 23 306
JAKŠA, JANJA janja.jaksa@szslj.si 300 16 42 307
JANČAR, ALENKA jana-alenka.jancar@szslj.si 300 16 56 101
JEREB. LARA lara.jereb@szslj.si 300 16 50 338
JOVANOV OBLAK, KRISTJAN,  kristjan.oblak@szslj.si 300 16 23 306
JOVANOVIĆ, BARBARA barbara.jovanovic@szslj.si 300 16 48 338
KAČAR, MIHA miha.kacar@szslj.si 300 16 60 ŠVZ1
KASTELIC, KATARINA katarina.kastelic@szslj.si 300 16 39 305
KASTELIC, SILVA silva.kastelic@szslj.si 300 16 12 214
KLANČIČ, MAJA maja.klancic@szslj.si 300 16 16 339
KOCIJANČIČ, SNEŽANA snezana.kocijancic@szslj.si 300 16 34 332
KOČEVAR, ZDENKA zdenka.kocevar@szslj.si 300 16 41 107
KORITNIK, TATJANA tatjana.koritnik@szslj.si 300 16 24 213d
KOŠOROK, EVA eva.kosorok@szslj.si 300 16 19 317a
KOTNIK, MOJCA mojca.kotnik@szslj.si 300 16 55 336
KOZINA, DAMIJANA damijana.kozina@szslj.si 300 16 56 101
KOŽELJ, ANDREJA andreja.kozelj@szslj.si 300 16 61 209
KRAKAR, HELENA helena.krakar@szslj.si 300 16 38 310
KRALJ, NEVENKA nevenka.kralj@szslj.si 300 16 45 119
KUNSTELJ, NINA nina.kunstelj@szslj.si 300 16 61 209
LAVRIČ, ALEŠ ales.lavric@szslj.si 300 16 60 ŠVZ1
LOVREC, KSENIJA ksenija.lovrec@szslj.si 300 16 55 336
MAUKO DIMOVSKI, JASMINA jasmina.mauko-dimovski@szslj.si 300 16 60 ŠVZ2
MEDIJA, NEVENKA nevenka.medija@szslj.si 300 16 41 107
MEGLIĆ, TADEJ tadej.meglic@szslj.si 300 16 61 209
MEJAČ PETEK, LUCIJA lucija.mejac-petek@szslj.si 300 16 39 305
MEŠIČ, GREGOR gregor.mesic@szslj.si 300 16 23 314
MLAKAR, URŠKA urska.mlakar@szslj.si 300 16 61 209
MOZETIČ, TATJANA tatjana.mozetic@szslj.si 300 16 53 333
MURSA, MOJCA mojca.mursa@szslj.si 300 16 36 201
NAHTIGAL, MIHA miha.nahtigal@szslj.si 300 16 61 209
OREŠNIK, VERA vera.oresnik@szslj.si 300 16 14 211
OSOJNIK, NATAŠA natasa.osojnik@szslj.si 300 16 43 110
PERŠIČ, KATJA katja.persic@szslj.si 300 16 58 301

PEVEC, TJAŠA

(odsotna, nadomešča Christian Ravnikar)

tjasa.pevec@szslj.si 300 16 36 201
PIKOVNIK, ELIZABETA elizabeta.pikovnik@szslj.si 300 16 34 332
PIVK ZAJEC, VLASTA vlasta.pivk-zajec@szslj.si 300 16 21 327
POPLAS PETELIN, HELENCA helena.poplas@szslj.si 300 16 37 328
POTOČNIK, MATEJA mateja.potocnik@szslj.si 300 16 36 201
PREBIL, ANDREJA andreja.prebil@guest.arnes.si 300 16 48 337
PUC, MATEJA mateja.puc@szslj.si 300 16 21 327
RAVNIKAR, CHRISTIAN christian.ravnikar@szslj.si 300 16 36 201
RASPOTNIK, PATRICIJA VALENTINA patricija-valentina.raspotnik@szslj.si 300 16 37 328
REBOLJ, NEVA neva.rebolj@szslj.si 300 16 21 327
SERAŽIN, NADJA nadja.serazin@szslj.si 300 16 58 301
SLAPAR, ŽIGA,  ziga.slapar@szslj.si 300 16 41 107
SORŠAK, ALEKSANDRA aleksandra.sorsak@szslj.si 300 16 26 319
SPINDLER, NATAŠA natasa.spindler@szslj.si 300 16 39 305
STRAJNAR, LEA lea.strajnar@szslj.si 300 16 39 305
ŠIFRAR, JURIJ jurij.sifrar@szslj.si 300 16 60 ŠVZ1
ŠKRABEC, MARTINA martina.skrabec@szslj.si 300 16 37 328
ŠPANOVIĆ, DRAGANA dragana.spanovic@szslj.si 300 16 37 328
ŠTUHEC, TANJA tanja.stuhec@szslj.si 300 16 41 107
ŠUŠNICA ILC, VESNA vesna.susnica-ilc@szslj.si 300 16 40 105
TARMAN, ŠMIT, IDA ida.tarman-smit@szslj.si 300 16 38 310
TEKAVEC, TAMARA tamara.tekavec@szslj.si 300 16 36 201
TREVEN, MAJDA majda.treven@szslj.si 300 16 38 310
TRONTELJ ZAVRATNIK, MARJANCA marjanca.trontelj@szslj.si 300 16 21 327
URH, BARBARA barbara.urh@szslj.si 300 16 40 105
VIDMAR, KATJA katja.vidmar@szslj.si 300 16 58 301
VODIŠEK, ROMANA romana.vodisek@szslj.si 300 16 38 310
VOGRINC, MATEJ matej.vogrinc@szslj.si 300 16 60 ŠVZ1
VRBOVŠEK, INGE inge.vrbovsek@szslj.si 300 16 55 336
VUTE KOSEDNAR, SABINA sabina.kosednar@szslj.si 300 16 40 105
ZABUKOVEC, MOJCA mojca.zabukovec@szslj.si 300 16 35 229
ZALAZNIK, IRENA irena.zalaznik@szslj.si 300 16 36 201
ZALOŽNIK, VESNA vesna.zaloznik@szslj.si 300 16 19 317a
ŽEŽELJ, SANDRA sandra.zezelj@szslj.si 300 16 56 101
ŽNIDARŠIČ, DARJA darja.znidarsic@szslj.si 300 16 37 328

SVETOVALNA SLUŽBA

LARA JEREB
Področje svetovanja:  vpis, prepis, ponavljanje, izpis, svetovanje v zvezi s štipendijami, karierno svetovanje
3. nadstropje, pisarna 338
Tel.: (01) 300 16 50
Uradne ure: Sreda 8.00. – 9.00. ostalo po dogovoru
 
BARBARA JOVANOVIĆ
Področje svetovanja: koordinacija in svetovanje dijakom s PP in dijakom v postopku usmerjanja.
3. nadstropje, pisarna 338
Tel.: (01) 300 16 49
Uradne ure: Sreda 8.00. – 9.00. ostalo po dogovoru
 
 
GREGOR MEŠIČ
Področje svetovanja: Svetovanje dijakom programa ZN (1. in 4. letnik), BN in PTI, osebni izobraževalni načrti
3. nadstropje, pisarna 314
Tel.: (01) 300 16 32
Uradne ure: sreda od 8.00 do 9.00, ostalo po dogovoru.
 

NEŽA CERAR

Področje svetovanja: svetovanje dijakom programa ZN, osebni izobraževalni načrti, koordinacija nadarjenih dijakov

3. nadstropje, pisarna 314
Tel.: (01) 300 16 48
Uradne ure: sreda od 8.00 do 9.00, ostalo po dogovoru.

DIJAŠKA SKUPNOST

v pripravi …

Predsednik dijaške skupnosti

Razred:

E-pošta:

POKLICNA MATURA IN ZAKLJUČNI IZPIT

VERA OREŠNIK
Tajnica šolske maturitetne komisije za poklicno maturo in zaključni izpit
2. nadstropje, pisarna 211
Tel.: (01) 300 16 14
Uradne ure: sreda od 9.30 do 11.00

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE

TATJANA KORITNIK
Organizatorica praktičnega usposabljanja
2. nadstropje, pisarna 213 d
Tel.: (01) 300 16 24
Uradne ure: po predhodnem dogovoru

 

NEVENKA KRALJ
Organizatorica praktičnega izobraževanja na šoli
1. nadstropje, pisarna 119
Tel: (01) 300 16 45
Uradne ure: po predhodnem dogovoru

RAČUNOVODSTVO

DARJA MARINKO
Računovodkinja
2. nadstropje, pisarna 216
Tel.: (01) 300 16 17
Uradne ure: vsak dan od 8.00 do 9.00

ŠOLSKA MALICA

MATEJ BRAČKO
Organizator šolske prehrane
2. nadstropje, pisarna 208
Tel.: (01) 300 16 54

KNJIŽNICA

VESNA ZALOŽNIK

Bibliotekarka 

3. nadstropje
Tel.: (01) 300 16 19
(Skupno 84.378 obiskov, današnjih obiskov 8)
Dostopnost