ZGODOVINA ŠOLE

 

 

 

 

 

Zgodovinski časovni trak ne more vsebovati vseh podatkov, izbrali smo samo nekaj najvidnejših, da bi si tudi današnji bralec vsaj v grobih obrisih predstavljal bogato preteklost.

ŠOLA DANES - IZ PRETEKLOSTI V PRIHODNOST

Srednja zdravstvena šola Ljubljana, kot jo poznamo danes, je kompleksna ustanova, ki svoje delovanje utemeljuje z dolgoletno, več stoletij trajajočo zgodovino sorodnih izobraževanj. Ta zgodovina ni le zgodovina neke ustanove, ampak predstavlja razvoj različnih ustanov v različnih zgodovinskih okoliščinah, razvoj človeštva in človeka v perspektivi njegove skrbi za bližnjega. Pri tem so bile vpletene različne državne ureditve, ministrstva in skupščine, pa tudi posamezniki, ki so požrtvovalno skrbeli za razvoj zdravstva pri nas, kot npr. Angela Boškin, rojena 1885, slovenska pionirka na področju zdravstvene nege, ki ima velike zasluge za ustanovitev in razvoj zdravstvenega strokovnega šolstva. Zato zgodovinski časovni trak ne more vsebovati vseh podatkov, izbrali smo samo nekaj najvidnejših, da bi si tudi današnji bralec vsaj v grobih obrisih predstavljal bogato preteklost.

Današnja Srednja zdravstvena šola Ljubljana je po letih še mlada, a kot naslednica preteklih izobraževanj na področju zdravstvene nege z bogato tradicijo, danes dinamična, z izkušnjami bogata, saj se ne boji nobenih izzivov, pripravljena na sodelovanje, komunikativna, vztrajna, delavna, z zdravim pogledom na življenje in z mislijo na prihodnost. Tudi zunanjost in lokacija nista zanemarljivi. Srce te ustanove, ki deluje na tak način, pa so seveda njeni zaposleni, ki svojim dijakom z vzgledom omogočajo zdrav razvoj.

Lepa zunanjost in prijazno okolje, s katerima se naši dijaki srečujejo vsako jutro ob prihodu v šolo, sta pomembna in pripomoreta k dobremu počutju. Šola je sodobna trinadstropna zgradba, ki je lepo vključena v zeleno okolje. Seveda je in mora biti zelo povezana z ustreznimi zunanjimi inštitucijami. Zato je bila lokacija skrbno izbrana. V neposredni bližini šole so dijaški domovi, druge srednje šole, Zdravstvena fakulteta, Univerzitetni klinični center, druge klinike in inštituti. Na šoli imamo odlične pogoje za kakovostno delo in sprostitev, kar nam omogočajo udobne splošne in strokovne šolske učilnice, kabineti, telovadnica s fitnesom, zunanja športna igrišča, kuhinja z jedilnico ter lastna fotokopirnica.

Za izvajanje dobrega učno-vzgojnega procesa je poleg dobre in sodobne opreme nedvomno nujno tudi stalno usposabljanje učiteljev in iskanje novih, sodobnih metod pedagoškega dela. Zato na naši šoli vzpodbujamo zaposlene, da se dodatno izobražujejo na delavnicah, seminarjih, študijskih skupinah, konferencah in podobnih srečanjih, kjer usvajajo znanja iz svoje stroke in iz sodobne didaktike. Naši učitelji so avtorji in soavtorji vrste učnih gradiv, imamo tudi nekaj zaposlenih, ki so zunanji ocenjevalci ali pa sodelujejo v predmetnih komisijah za poklicno maturo.

Spričevalo naše šole pomeni možnost izbire tako zaposlitve kot nadaljnjega študija. Po uspešnem zaključku šolanja se naši dijaki lahko zaposlijo v zdravstvenih in socialnih ustanovah oziroma nadaljujejo šolanje na visokih šolah in fakultetah, bolničarji-negovalci pa v poklicno-tehniškem izobraževanju. Vsi dijaki pa na šoli pridobijo svoj prvi poklic, na katerega so ponosni.

Šola si je zastavila cilje v okviru svoje vizije in poslanstva ter si prizadeva za uresničevanje nalog, ki omogočajo kakovostno izboljševanje učno-vzgojnega procesa in vzporednih dejavnosti.

Naša posebnost je praktično izobraževanje, v okviru katerega odlično sodelujemo z vrsto zdravstvenih in socialnih zavodov. Poleg pouka za naše dijake izvajamo zelo bogat program interesnih dejavnosti na področju kulture, športa, stroke in ekskurzij po Sloveniji in tujini. Pri tem veliko skrb posvečamo razvijanju socialnih veščin in boju proti vsem vrstam odvisnosti, kot so motnje hranjenja, alkoholizem, kajenje in prepovedane droge.

Dijakov ne samo izobražujemo, ampak jih tudi vzgajamo, zato poudarjamo pomen  skrbi za sočloveka, spodbujamo prostovoljstvo in dobrodelnost. Naši dijaki lahko  obiskujejo vrsto izvenšolskih dejavnosti, sodelujejo v različnih projektih, zanje organiziramo delavnice, … Vsako leto nas obiskujejo gostje iz tujine in vedno smo se izkazali kot dobri gostitelji. Pa tudi sami se vsako leto pogosteje odpravljamo preko meja Slovenije, tako na ekskurzije kot v okviru praktičnega izobraževanja.

SREDNJA ŠOLA ZA MEDICINSKE SESTRE 1980/81

Srednja šola za medicinske sestre je bila z uvedbo usmerjenega izobraževanja v šolskem letu 1980/81 ukinjena oziroma preoblikovana v Srednjo zdravstveno šolo s prostori na Šubičevi 1. Pridružili so se tudi učitelji ukinjene Babiške šole.

Ko se je splošno stanje po drugi svetovni vojni umirilo, so vodstveni delavci, ki so izobraževali za zdravstveno nego, iskali možnosti za izgradnjo novih prostorov. Bilo je veliko načrtov in obljub. Dijaški dom, ki je bil v preteklosti del Srednje šole za medicinske sestre, so začeli uporabljati decembra 1978. Dijaki in učitelji so v slabih pogojih starih stavb šolske obveznosti kljub vsemu uspešno opravljali. Z družbenimi spremembami so celo demonstrativno javno zahtevali pozidavo praznega zemljišča ob dijaškem domu ob Poljanski cesti.

K spremembam so pripomogle tudi nove šolske reforme, s katerimi so bile ponovno uvedene gimnazije. Zgradbo ob Šubičevi cesti si je Srednja zdravstvena šola delila z Gimnazijo Jožeta Plečnika. Ob začetku gradnje nove stavbe Srednje zdravstvene šole Ljubljana, ki je prevzela tudi program zdravstvene nege Srednje šole za farmacijo in zdravstvo, je šola dve šolski leti gostovala po različnih prostorih po Ljubljani. Deljeno je bilo tudi vodstvo, ki je bilo v kletnih prostorih Srednje ekonomske šole na Roški cesti in prostorih na Prešernovi cesti.

V lokacijsko razdrobljeni Srednji zdravstveni šoli je za Slavico Navinšek prevzela vodstvo bivša pomočnica ravnateljice Tatjana Valant Veličkovič. Izjemne razmere zahtevajo izjemne ljudi, kar je ravnateljica Valantova bila, saj je kljub težkim razmeram pouk potekal dobro in po predpisanem kurikulumu. Fizična oddaljenost vseh pripadnikov šole je morda celo pripomogla k večji povezanosti med njimi. Ni mnogo učiteljskih zborov, ki bi imelo podobno izkušnjo.

Čez leta pa so ostali le lepi spomini na te težke čase in dober občutek, da smo uspešno delali z dijaki. Uspešno vodstvo Tatjane Valant Veličkovič pa je bilo pri tem ključno. Ob rednem šolskem delu je spremljala tudi gradnjo nove stavbe.

NOVA ŠOLA 1998 NA POLJANSKI CESTI

Začetek šolskega leta 1998 je bil z odprtjem nove šolske stavbe na Poljanski cesti veličasten. Prvič v zgodovini slovenskega naroda je bila zgrajena stavba samo za izobraževanje v zdravstveni negi. Pri svečanem odprtju je bilo poleg ministra za šolstvo RS dr. Slavka Gabra prisotno tudi vodstvo Kliničnega centra in Zbornice zdravstvene nege Slovenije.

Leta 2007 je vodstvo šole prevzela dotedanja pomočnica ravnateljice Marija Verbič Pod njenim vodstvom šola uspešno nadaljuje svoje temeljno poslanstvo: vzgojiti in izobraziti sposobne in odgovorne zdravstvene delavce.

 

 

 

 

(Skupno 2.282 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost