SEZNAM UČITELJEV

UČITELJSKI ZBOR 2020/21

 

 

PRIIMEK IN IME

 

POUČUJE PROGRAMSKO ENOTO

BEG LAUKO, ALENKA nemščina, slovenščina za tujce
BEKŠ, JULIJANA zdravstvena nega, vzgoja za zdravje, IM-reševalna dejavnost, prva pomoč pri poškodbah in nenadnih obolenjih
BEVEC, POLONCA pomočnica ravnateljice, angleščina
BOLTIN, UROŠ fizika, fizika v zdravstveni negi
BRČKALIJA, JELKA zdravstvena nega, temeljne življenjske aktivnosti, skrb za zdravje
BUTINA, LIDIJA slovenščina, poslovna komunikacija
ČEH, BRANKO SZD-zdrava prehrana, gospodinjstvo, dietetika, zdravstvena nega
DEMŠAR, SIMONA angleščina, strokovna angleščina
DOLINAR,  MARJANA anatomija in fiziologija, IM-naravoslovje
DOBRUN, ELIZABETA športna vzgoja
EGART, SABINA zdravstvena nega otroka in mladostnika, družina in otrok, praktični pouk
FILIPIČ, IDA zdravstvena nega otroka in mladostnika, družina in otrok
FINK, ALOJZIJA zdravstvena nega, temeljne življenjske aktivnosti, KVA-kakovost in varnost v ZN in socialni oskrbi, izbirni modul nega nog
FLERIN, ŠPELCA zdravstvena nega, praktični pouk
FUNDA,  IRENA laborantka
GAŠPERLIN, TANJA zdravstvena nega, praktični pouk, IM-masaža
GIULIATTI DAVINIĆ, TANJA zdravstvena nega, praktični pouk, skrb za zdravje, prva pomoč pri poškodbah in nenadnih obolenjih
GORJAN, LUČKA praktični pouk, zdravstvena nega, nega in oskrba
GRADIŠAR SEIFERT, KATARINA šolska svetovalna delavka, osebni izobraževalni načrti, dijaki tujci, mediacija
GRKMAN, NIKICA zdravstvena nega, praktični pouk, IM-paliativa, IM-masaža
GREGORIČ, LENART športna vzgoja (projekt Mladi za mlade)
HROVAT AHAC, TATJANA zdravstvena nega, SZD-skrb za zdravje
JAKŠA, JANJA umetnost, organizatorica interesnih dejavnosti
JANČAR, JANA ALENKA angleščina, strokovna angleščina
JENKO, KAROLINA praktični pouk, izbirni modul-psihiatrija, nega in oskrba
KASTELIC, KATARINA praktični pouk, SZD-zdrava prehrana, dietetika
KLANČIČ, MAJA šolska svetovalna delavka, psihologija
KUNSTELJ, NINA fizika, fizika v zdravstveni negi
KOCIJANČIČ, SNEŽANA terapija v sodobnem času
KOČEVAR, ZDENKA zgodovina, geografija, družboslovje
KOSEDNAR, SABINA Angleščina, strokovna angleščina
KOTNIK, MOJCA zdravstvena nega, temeljne življenjske aktivnosti, izbirni modul-paliativa
KOZINA, DAMIJANA zdravstvena nega, praktični pouk, nega nog starostnika, izbirni modul-nega nog
KOŽELJ, ANDREJA informatika
KRAKAR, HELENA zdravstvena nega, praktični pouk, kakovost in varnost v zdravstveni negi in socialni oskrbi
KRALJ, NEVENKA organizacija praktičnega pouka, zdravstvena nega, temeljne življenjske aktivnosti
LAVRIČ, ALEŠ športna vzgoja
LOVREC, KSENIJA zdravstvena nega, KVA-kakovost in varnost v zdravstveni negi in socialni oskrbi, prva pomoč pri poškodbah in nenadnih obolenjih
MATIČ, LUCIJA zdravstvena nega, praktični pouk, izbirni modul-paliativa
MAUKO DIMOVSKI, JASMINA športna vzgoja
MEDIJA, NEVENKA zdravstvena terminologija, knjižnica
MEJAČ PETEK, LUCIJA slovenščina, poslovna komunikacija
MLAKAR, URŠKA matematika, strokovna matematika
MOZETIČ, TANJA anatomija in fiziologija
MURSA, MOJCA matematika, strokovna matematika
OREŠNIK, VERA tajnica šolske maturitetne komisije za poklicno maturo in zaključni izpit, informatika
OSOJNIK, NATAŠA kemija, naravoslovje
PAVLIN, KLAVDINA zdravstvena nega, praktični pouk
PERŠIČ, KATJA slovenščina, poslovna komunikacija
PIKOVNIK, ELIZABETA zdravstvena nega, praktični pouk, izbirni modul
PIVK ZAJEC, VLASTA zdravstvena nega, praktični pouk, prva pomoč pri poškodbah in nenadnih obolenjih, izbirni modul-reševalna dejavnost
POTOČNIK, MATEJA matematika, strokovna matematika
POPLAS, PETELIN HELENCA (nadomeščanje M. Puc) zdravstvena nega, praktični pouk
PREBIL, ANDREJA organizatorica izrednega izobraževanja
PUC, MATEJA zdravstvena nega, praktični pouk, SZD-zdrava prehrana
RADOŠEVIĆ, TAMARA šolska svetovalna delavka za dijake s posebnimi potrebami, za nadarjene dijake, psihologija, karierno svetovanje
RASPOTNIK, V. PATRICIJA zdravstvena nega, praktični pouk, KVA-kakovost in varnost v zdravstveni negi
SERAŽIN, NADJA slovenščina, poslovna komunikacija
SORŠAK, ALEKSANDRA pomočnica ravnateljice, zdravstvena nega, temeljne življenjske aktivnosti, kakovost v zdravstveni negi
SPINDLER, NATAŠA slovenščina, poslovna komunikacija
ŠIFRAR, JURIJ športna vzgoja
ŠKRABEC, MARTINA praktični pouk
ŠTUHEC, TANJA zgodovina, družboslovje
ŠUŠNICA ILC, VESNA angleščina, strokovna angleščina
TARMAN ŠMIT, IDA biologija, imunologija in infekcijske bolezni, mikrobiologija, anatomija in fiziologija, IM-naravoslovje
TEKAVEC, TAMARA matematika, strokovna matematika
TREVEN, MAJDA biologija, imunologija in infekcijske bolezni, mikrobiologija, anatomija in fiziologija
URH, BARBARA angleščina, strokovna angleščina
VIDMAR, KATJA slovenščina, poslovna komunikacija
VODIŠEK, ROMANA zdravstvena nega, praktični pouk
VOGRINC, MATEJ športna vzgoja
ZABUKOVEC, MOJCA zdravstvena nega, praktični pouk
ZALAZNIK, IRENA matematika
ŽNIDARŠIČ, DARJA zdravstvena nega, izbirni modul-reševalna dejavnost, praktični pouk, nega in oskrba, skrb za starostnika

 

 

(Skupno 11.539 obiskov, današnjih obiskov 3)
Dostopnost