UČITELJSKI ZBOR 2022/23

 
Zadnja posodobitv: 11. 10. 2023

 

PRIIMEK IN IME

 

POUČUJE PROGRAMSKO ENOTO

BEG LAUKO, ALENKA nemščina, slovenščina za tujce
BEKŠ, JULIJANA zdravstvena nega, skrb za zdravje, kakovost v zdravstveni negi  
BEVEC, POLONCA pomočnica ravnateljice, angleščina
BOLTIN, UROŠ fizika, fizika v zdravstveni negi
BOŽIČ JANEŽIČ, HELENA zdravstvena nega, praktični pouk, patologija  
BRČKALIJA, JELKA zdravstvena nega, praktični pouk, skrb za zdravje
BUTINA, LIDIJA slovenščina, poslovna komunikacija
BUČAR, MEDEJA zdravstvena nega, praktični pouk, skrb za starostnika  
ČEH, BRANKO SZD-zdrava prehrana, gospodinjstvo, dietetika, zdravstvena nega
ČEBELA, MARKO računalništvo in informatika
DEMŠAR, SIMONA angleščina, strokovna angleščina
DOLINAR,  MARJANA anatomija in fiziologija
DOBRUN, ELIZABETA športna vzgoja
EGART, SABINA zdravstvena nega otroka in mladostnika, praktični pouk
FLERIN, ŠPELCA zdravstvena nega, praktični pouk
FUNDA,  IRENA laborantka
GAŠPERLIN, TANJA zdravstvena nega, praktični pouk, zdravstvena nega na specialnih področjih, IM-masaža
GRADIŠAR SEIFERT, KATARINA šolska svetovalna delavka, svetovanje, osebni izobraževalni načrti, mediacija, karierno svetovanje, vzgoja za socialne vrednote  
GRKMAN, NIKICA zdravstvena nega, praktični pouk, dolgotrajna oskrba, IM-masaža
HABAJEC, TINA zdravstvena nega, praktični pouk
HROVAT AHAC, TATJANA zdravstvena nega, praktični pouk, zdravstvena nega na specialnih področjih
ISTENIČ, JASMINA zdravstvena nega, praktični pouk, nega in oskrba
JAKŠA, JANJA umetnost, organizatorica interesnih dejavnosti
JANČAR, JANA ALENKA angleščina, strokovna angleščina
JOVANOVIĆ, BARBARA šolska svetovalna delavka, koordinatorka za dijake s posebnimi potrebami, vpisi, izpisi, prepisi, štipendije   
KASTELIC, KATARINA zdravstvena nega otroka in mladostnika, praktični pouk
KAČAR, MIHA športna vzgoja
KLANČIČ, MAJA šolska svetovalna delavka, psihologija, vzgoja za socialne vrednote
KUNSTELJ, NINA fizika, fizika v zdravstveni negi
KOCIJANČIČ, SNEŽANA patologija
KOČEVAR, ZDENKA zgodovina, geografija, družboslovje
KOŠOROK, EVA knjižnica, slovenščina
KOKOŠAR, MATIC geografija, zgodovina, družboslovje, aktivno državljanstvo
KOSEDNAR VUTE, SABINA angleščina, strokovna angleščina
KOTNIK, MOJCA zdravstvena nega, praktični pouk, zdravstvena nega na specialnih področjih, dolgotrajna oskrba
KOZINA, DAMIJANA zdravstvena nega, praktični pouk, nega nog starostnika, IM-nega nog
KOŽELJ, ANDREJA računalništvo in informatika
KRAKAR, HELENA zdravstvena nega, praktični pouk, zdravstvena nega otroka in mladostnika
KRALJ, NEVENKA organizacija praktičnega pouka, zdravstvena nega
LAVRIČ, ALEŠ športna vzgoja
LOVREC, KSENIJA zdravstvena nega, praktični pouk, KVA-kakovost in varnost v zdravstveni negi in socialni oskrbi, etika
MAUKO DIMOVSKI, JASMINA športna vzgoja
MEDIJA, NEVENKA zdravstvena terminologija   
MEGLIĆ, TADEJ fizika
MEJAČ PETEK, LUCIJA slovenščina, poslovna komunikacija
MLAKAR, URŠKA matematika, strokovna matematika, računalništvo in informatika
MOZETIČ, TANJA anatomija in fiziologija
MURSA, MOJCA matematika, strokovna matematika
OREŠNIK, VERA tajnica šolske maturitetne komisije za poklicno maturo in zaključni izpit, organizatorica IKT, računalništvo in informatika
OSOJNIK, NATAŠA kemija, naravoslovje
PERŠIČ, KATJA slovenščina, poslovna komunikacija
PEVEC TJAŠA matematika
PIKOVNIK, ELIZABETA zdravstvena nega, praktični pouk, izbirni modul-nega nog 
PIVK ZAJEC, VLASTA zdravstvena nega, praktični pouk
POTOČNIK, MATEJA matematika, strokovna matematika
POPLAS, PETELIN HELENCA zdravstvena nega, praktični pouk
PREBIL, ANDREJA organizatorica izrednega izobraževanja
PUC, MATEJA zdravstvena nega, praktični pouk, SZD-zdrava prehrana, IM-zdrava prehrana in dietetika
RASPOTNIK, V. PATRICIJA zdravstvena nega, praktični pouk, KVA-kakovost in varnost v zdravstveni negi
REBOLJ, NEVA SZD-zdrava prehrana, biologija, naravoslovje, IM-zdrava prehrana in dietetika 
SERAŽIN, NADJA slovenščina, poslovna komunikacija
SORŠAK, ALEKSANDRA pomočnica ravnateljice, zdravstvena nega na specialnih področjih, patologija
SPINDLER, NATAŠA slovenščina, poslovna komunikacija
SUŠNIK, NEŽA šolska svetovalna delavka, svetovanje, nadarjeni dijaki, vzgoja za socialne vrednote
ŠIFRAR, JURIJ športna vzgoja
ŠPANOVIĆ, DRAGANA zdravstvena nega, praktični pouk, kakovost v zdravstveni negi
ŠKRABEC, MARTINA praktični pouk, zdravstvena nega  
ŠTUHEC, TANJA zgodovina, družboslovje
STRAJNAR, LEA zdravstvena nega, praktični pouk
ŠUŠNICA ILC, VESNA angleščina, strokovna angleščina
TARMAN ŠMIT, IDA biologija, imunologija in infekcijske bolezni, anatomija in fiziologija, IM-naravoslovje
TEKAVEC, TAMARA matematika, strokovna matematika
TREVEN, MAJDA biologija, imunologija in infekcijske bolezni, anatomija in fiziologija
TRONTELJ, ZAVRATNIK MARJANA zdravstvena nega, praktični pouk, kakovost v zdravstveni negi
URH, BARBARA angleščina, strokovna angleščina
VIDMAR, KATJA slovenščina, poslovna komunikacija
VODIŠEK, ROMANA zdravstvena nega, praktični pouk
VOGRINC, MATEJ športna vzgoja
VRBOVŠEK, INGE zdravstvena nega, praktični pouk, skrb za zdravje
ZABUKOVEC, MOJCA zdravstvena nega, praktični pouk, izbirni modul-masaža
ZALAZNIK, IRENA matematika
ŽEŽELJ, SANDRA Angleščina, strokovna angleščina
ŽNIDARŠIČ, DARJA zdravstvena nega, praktični pouk, nega in oskrba, skrb za starostnika
(Skupno 22.040 obiskov, današnjih obiskov 3)
Dostopnost