Tajnica šolske maturit. komisje:

Vera Orešnik, prof. mat. in fiz.

Uradne ure: ob sredah,
od 9.30 do 11.00 ure

Pisarna: 211

T: (01) 300 16 14

E: vera.oresnik@szslj.si

Pomembne povezave

Državni izpitni center (RIC)

Koledar poklicne mature

Koledar zaključnega izpita

 

ZLATI MATURANTI

Zlati maturanti 2018

Zlati maturanti 2017

ZM 2016 - 22T

Zlati maturanti  2016

 

PRIJAVA K POKLICNI MATURI

 

POGOJI ZA OPRAVLJANJE POKLICNE MATURE
 • Poklicno maturo lahko opravlja, kdor je uspešno končal zadnji letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe ali je opravil mojstrski izpit oziroma kdor je uspešno končal četrti letnik gimnazije in opravil poklicni tečaj.
 • Kandidat, ki predpisanih pogojev ne izpolnjuje, nima pravice pristopiti k poklicni maturi.

 

KAKO SE PRIJAVITE
 • Prijavite se lahko kljub temu, da do prijave še ne izpolnjujete pogojev za opravljanje poklicne mature.
 • Za prijavo je potrebno izpolniti obrazec prijava k poklicni maturi, ki ga lahko dobite na šoli pri tajnici šolske maturitetne komisije, Veri Orešnik (kabinet 211).
 • Prijavnico lahko oddate samo osebno tajnici ŠMK ali jo pravočasno pošljete priporočeno po pošti ali skenirano po elektronski pošti na e-naslov vera.oresnik@guest.arnes.si.
 • Pri pošiljanju po pošti za datum prijave upoštevamo datum, ki je odtisnjen na poštni ovojnici oz. je v elektronski pošti.
 • Prijavnice, ki niso bile pravočasno poslane ali oddane, ne upoštevamo.
 • POMEMBNO: podatki v prijavi k poklicni maturi morajo biti čitljivo napisani in točni. Kandidat zanje odgovarja s svojim podpisom.

 

V PRIJAVI JE POTREBNO NAVESTI
 • Točne rojstne podatke
 • EMŠO
 • Podatke o dosedanjem izobraževanju na naši šoli (izobraževalni program, naziv poklicne/strokovne izobrazbe).
 • Na 3. stran prijavnice v rubriko “Drugi podatki” napišite tudi svojo telefonsko številko in naslov elektronske pošte.
 • Če ste opravili prekvalifikacijo in želite, da vam priznamo predmete iz predhodnega opravljanja poklicne mature ali zaključnega izpita, priložite fotokopijo obvestila in spričevala o zaključku izobraževanja. V rubriko “Drugi podatki” napišite, katere predmete želite imeti priznane.

 

NAKNADNA PRIJAVA K POKLICNI MATURI

Naknadna prijava je mogoča le zaradi upravičenih razlogov, kot je določeno v 28. členu Pravilnika o poklicni maturi. Vsa dokazila – npr. zdravniška opravičila preverimo. 28. člen (naknadna prijava) Če se kandidat iz upravičenih razlogov ni mogel prijaviti k poklicni maturi ali posameznemu predmetu poklicne mature v predpisanem roku, se lahko prijavi naknadno, vendar najkasneje deset dni pred začetkom izpitnega roka.Upravičeni razlogi za naknadno prijavo kandidatov so lahko:

 • nenadna bolezen oziroma zdravljenje,
 • izredne okoliščine (naravna nesreča, smrt v družini, prometna nesreča s posledicami in drugo),
 • izobraževanje v tujini,
 • dokazljiva izguba prijave na pošti,
 • drugi upravičeni razlogi.

O upravičenosti razlogov iz prejšnjega odstavka odloči šolska maturitetna komisija s sklepom na podlagi ustreznih dokazil v petih dneh po prejemu vloge. Šolska maturitetna komisija o odločitvi obvesti kandidata in Državni izpitni center.

(Skupno 719 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost