Tajnica ŠMK PM in ŠKZI

Vera Orešnik

Pisarna: 211

T: (01) 300 16 14

E: vera.oresnik@szslj.si

Uradne ure:
SRE: od 9.30 do 11.00

 

 

 

Pomembne povezave

Državni izpitni center (RIC)

Koledar poklicne mature

Koledar zaključnega izpita

 

ZLATI MATURANTI

Zlati maturanti 2018

Zlati maturanti 2017

ZM 2016 - 22T

Zlati maturanti  2016

 

 IZPITNI RED

PISNI IZPIT

 • Traja največ 120 minut in najmanj 90 minut. V času pisnega izpita NI ODMOROV.
 • Razporeditev kandidatov po skupinah in izpitnih prostorih je objavljena na dan izpita, najkasneje 60 minut pred začetkom pisnih izpitov, v avli šole.
 • Kandidati se zberejo pred izpitnim prostorom 20 minut pred začetkom pisnega izpita, ob 8.40 uri.
 • Pisni izpit se začne ob 9.00 uri.
 • Če kandidat zamudi začetek pisnega izpita za manj kot 30 minut, lahko pristopi k opravljanju pisnega izpita. Čas opravljanja izpita se mu ne podaljša.
 • Za IDENTIFIKACIJO mora imeti kandidat osebni dokument s sliko. Če dokumenta nima, nadzorni učitelj to zabeleži v zapisnik, identifikacija se opravi najkasneje v 24 urah po začetku izpita.
 • V izpitni prostor lahko kandidati prinesejo le NUJNE OSEBNE PREDMETE, ki jih odložijo na za to določeno mesto, in pripomočke, dovoljene s predmetnim izpitnim katalogom.
 • Kandidati v izpitnem prostoru NE SMEJO IMETI PRIPOMOČKOV, KOT JE MOBITEL IN DRUGE PRENOSNE ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJSKE NAPRAVE. Pred začetkom izpita ga shranijo v garderobni omarici ali oddajo nadzornemu učitelju.
 • Kandidati morajo upoštevati navodila nadzornega učitelja, naloge morajo reševati samostojno, z dovoljenimi pripomočki, ne smejo se pogovarjati in motiti poteka izpita.
 • Med pisnim izpitom lahko z dovoljenjem in v spremstvu nadzornega učitelja zapusti prostor le po en kandidat. Odsotnost dovoli nadzorni učitelj, le v izjemnih primerih daljšo od 5 minut.
 • Prvih 30 minut po začetku pisnega izpita in praviloma 15 minut pred iztekom časa, določenega za reševanje izpitne pole, ne sme noben kandidat zapustiti izpitnega prostora.
 • Za menjavo izpitnih pol je določen premor, ki traja 10 minut. V tem času kandidati ne smejo zapuščati izpitnega prostora.
 • Kandidat, ki je pisni izpit začel, mora gradivo za izpit tudi oddati.
 • Kandidat lahko odda gradivo pred iztekom časa in zapusti izpitni prostor v dovoljenem času.

USTNI IZPITI

 • Predsednik šolske izpitne komisije pozove kandidata, da izbere izpitni listek.
 • Izpitni listki morajo biti kandidatu predloženi tako, da se ne vidi njihova vsebina.
 • Kandidat ima pravico enkrat zamenjati izpitni listek.
 • Kandidat ima pred začetkom ustnega izpita pravico do 15 minutne priprave.
 • Ustni izpit, ki se začne z odgovarjanjem kandidata na vprašanja iz izpitnega listka, traja največ 20 minut.
 • Izpraševalec lahko kandidatu postavlja dodatna vprašanja, s katerimi se razčlenjujejo vprašanja z izpitnega listka.
 • Med opravljanjem ustnega izpita enega kandidata se lahko pripravlja naslednji kandidat.
 • Uporabljeni izpitni listki se vrnejo v komplet izpitnih listkov.
(Skupno 1.199 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost