Tajnica ŠMK PM in ŠKZI

Vera Orešnik

Pisarna: 211

T: (01) 300 16 14

E: vera.oresnik@szslj.si

Uradne ure:
SRE: od 9.30 do 11.00

 

 

 

Pomembne povezave

Državni izpitni center (RIC)

Koledar poklicne mature

Koledar zaključnega izpita

 

ZLATI MATURANTI

Zlati maturanti 2018

Zlati maturanti 2017

ZM 2016 - 22T

Zlati maturanti  2016

 

 4. predmet – STORITEV IN ZAGOVOR

 

Storitev z zagovorom se izpelje po metodi projektnega dela in je razdeljena na dva dela: storitev in zagovor.

 

1. del: STORITEV

Izvaja se na kliničnih oddelkih zdravstvenih in socialnih zavodov. Šola praviloma razporedi kandidate  na enega od oddelkov, kjer so v času šolanja opravljali praktični pouk.

 • Kandidati se ob 6.45 javijo v avli ustanove, kjer opravljajo storitev, in se pripravijo.
 • Ob 7.00 je začetek opravljanja storitve.
 • Mentorica kandidatu dodeli pacienta ter spremlja in ocenjuje njegovo delo.

 

Obvezni pripomočki, ki  so predpisani za opravljanje praktičnega dela na oddelku:

 • čista in zlikana delovna obleka s priponko z imenom in priimkom kandidata,
 • bela delovna obutev,
 • pisala,
 • beležka.
 • škarje,
 • ura.

 

POROČILO O ZDRAVSTVENI NEGI

Kandidat pri izvajanju zdravstvene nege pacienta/stanovalca pridobi podatke, s katerimi izpolni Poročilo o zdravstveni negi pacienta/stanovalca. V času pred zagovorom ga odda mentorici v pregled v dveh izvodih.

Obrazec je dostopen v spletni učilnici, predmet ZNE – Zdravstvena nega/Zdravstvena nega skupno. Za dostop potrebujete geslo, ki ga dobite pri svoji mentorici.

 

2. del: ZAGOVOR

Poteka na šoli po objavljenem razporedu izpitov, vendar ne na isti dan kot storitev.

Čas zagovora: 20 min

Dovoljeno gradivo: kopija Poročila o zdravstveni negi

Zagovor poteka pred tričlansko komisijo, izpraševalka je mentorica.

Kandidat na zagovoru:

 • Predstavi Poročilo o zdravstveni negi pacienta/stanovalca.
 • Utemelji izvedene zdravstvene nege in izvedene intervencije pri pacientu/stanovalcu.

 

OCENJEVANJE

V skladu s predmetnim izpitnim katalogom in prilagoditvami Državne komisije za poklicno maturo, se ocenjujejo področja, kot je prikazano v tabeli.

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Točke

 

NAČRTOVANJE

(do 20 točk)

Priprava kandidata na storitev.

5

 
 
 
 
 

Pregled dokumentacije pacienta/stanovalca.

3

 
 
 

Ocena stopnje samooskrbe pacienta/stanovalca po življenjskih aktivnostih.

 5 

 

Načrtovanje intervencij zdravstvene nege.

7

 

IZVEDBA

(do 50 točk)

Priprava prostora za izvajanje intervencij zdravstvene nege.

3

 
 
 

Priprava pripomočkov za izvajanje intervencij zdravstvene nege.

5

 

Psihična in fizična priprava pacienta/stanovalca.

3

 

Izvajanje intervencij zdravstvene nege.

25

 

Dokumentiranje zdravstvene nege.

5

 

Komunikacija s pacientom, mentorjem in zdravstvenim timom.

 

4

 
 

Upoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja.

5

 
 
 
 
 

DOKUMENTACIJA

(do 10 točk)

Poročilo o zdravstveni negi pacienta/stanovalca.

10

 

ZAGOVOR

(do 20 točk)

Predstavitev Poročila o zdravstveni negi  pacienta/stanovalca.

5

 

Utemeljitev izvedene zdravstvene nege in izvedenih intervencij pri pacientu/stanovalcu.

15

 

 

 

 

(Skupno 4.842 obiskov, današnjih obiskov 4)
Dostopnost