Program: BOLNIČAR-NEGOVALEC

 

Poklic: BOLNIČAR-NEGOVALEC/BOLNIČARKA-NEGOVALKA

Trajanje izobraževanja: 3 leta

Delovno področje bolničarja-negovalca/bolničarke-negovalke:

nudenje pomoči stanovalcem in oskrbovancem v socialnovarstvenih zavodih (domovi starejših občanov in drugi zavodi), pomoč in oskrba na domu ter pomoč pri gibanju onemoglih in invalidnih oskrbovancev. Bolničar-negovalec je sodelavec negovalnega tima.

Bolničar-negovalec/bolničarka-negovalka se v času 3-letnega izobraževanja usposobi za:

 • opazovanje oskrbovanca,
 • urejanje ležišča,
 • vzdrževanje in skrb za oskrbovančevo okolje,
 • pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,
 • pomoč pri oblačenju in slačenju,
 • pomoč pri gibanju in urejanju lege v postelji,
 • pomoč pri hranjenju,
 • pomoč pri izločanju, odvajanju,
 • pomoč pri oskrbi umirajočega in umrlega,
 • prvo pomoč,
 • oskrbo s perilom in obleko,
 • pomoč pri uporabi in vzdrževanju ortopedskih pripomočkov,
 • gospodinjska opravila.

 

ZAPOSLITEV

 

Po zaključku izobraževanja se kot bolničar-negovalec/bolničarka-negovalka lahko zaposli:

 • v socialnovarstvenih zavodih (domovi starejših občanov in drugi zavodi),
 • v negi na domu,
 • v bolnišnicah (npr. transport pacientov,  kurirska dela, čiščenje pripomočkov za delo).

 

PREDMETNIK

 

Splošnoizobraževalni predmeti
Št. ur v 1. let.
Št. ur v 2. let.
Št. ur v 3. let.
Slovenščina
105
60
50
Matematika
105
60
50
70
60
34
Umetnost
33
   
Družboslovje
70
60
 
Naravoslovje
70
60
 
Športna vzgoja
70
60
34
Strokovni moduli
     
Nega in oskrba
168
300
221
Varovanje zdravja in okolja
70
60
 
Etika in komunikacija
70
60
 
Gospodinjstvo
70
32
 
Praktično izobraževanje pri delodajalcu
 
266
646
Interesne dejavnosti
105
30
25
Odprti kurikulum
     
Informatika
35
   
Osnove anatomije in fiziologije
70
30
 
Osnove dietetike
   
17
Nega nog starostnika
 
30
102
Skrb za starostnika
140
90
34

 

ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA

 

Zaključni izpit iz dveh predmetov:

 • slovenščine,
 • storitve in zagovora.

 

NADALJEVANJE ŠOLANJA

 

2-letno poklicno-tehniško izobraževanje s področja zdravstvene nege, ki se zaključi s poklicno maturo in omogoča zaposlitev ali nadaljnji študij.

Here you can create the content that will be used within the module.

(Skupno 19.008 obiskov, današnjih obiskov 5)
Dostopnost