SEZNANITEV Z USPEHOM IN PODELITEV SPRIČEVAL PRI POKLICNI MATURI

Seznanitev z uspehom pri poklicni maturi v spomladanskem izpitnem roku bo v sredo, 6. 7. 2022. Ob 9.00 bo v šolski telovadnici slovesna podelitev spričeval, ki ji bo sledilo druženje na šolskem dvorišču.

  • Rezultati bodo objavljeni na naši šolski spletni strani ob 6.00. Šifra je enaka, kot je bila na objavljenih razporedih.
  • Spričevalo lahko prevzame samo kandidat osebno ali oseba s pisnim pooblastilom kandidata.
  • V soboto, 9. 7. 2022, je zadnji rok za vložitev pisne zahteve za vpogled v izpitno dokumentacijo – pri tajnici ŠMK Veri Orešnik.

 

V četrtek, 7. 7. 2022, je zadnji rok za prijave (popravljanje, izboljševanje) na jesenski izpitni rok:

 

 

PODELITEV SPRIČEVAL ZA ZAKLJUČNI IZPIT

Danes je s podelitvijo spričeval za zaključni izpit zaključila izobraževanje letošnja generacija naših bolničarjev-negovalcev.

Čestitamo vsem in jim želimo uspešno pot naprej – z mislijo B. Russella:

Do dobrega življenja vodita ljubezen in znanje – ljubezen ga navdihuje, znanje usmerja.

SEZNANITEV Z USPEHOM PRI ZAKLJUČNEM IZPITU IN PODELITEV SPRIČEVAL

Seznanitev z uspehom pri zaključnem izpitu bo v četrtek, 23. 6. 2022. Podelitev spričeval bo v učilnici 202 ob 9.00.

  • Rezultati bodo objavljeni na spletni strani do 6.00.
  • Spričevala in druge dokumente lahko prevzame le kandidat osebno ali oseba, ki jo kandidat pisno pooblasti.

 

RAZPORED IZPITOV za PM in ZI – spomladanski izpitni rok 2022

Razpored izpitov za poklicno maturo:

Razpored izpitov za zaključni izpit:

Navodila kandidatom za poklicno maturo:

Seznam šolskih izpitnih komisij:

Pred začetkom izpitov, obvezno preberite IZPITNI RED!

Opomba: razporede odprite v programu Excel, preglejte vse zavihke, tudi z izpitnimi komisijami, mentorji in oddelki za storitev in zagovor (gl. levo spodaj).

 

Dostopnost