KOLEDAR JESENSKEGA ROKA POKLICNE MATURE

OBDOBJE JESENSKEGA IZPITNEGA ROKA  2023 23. 8.–1. 9. 2022
Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi 6. 7. 2023
Zadnji rok za naknadno prijavo iz upravičenih razlogov 13. 8. 2023
Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature 19. 8. 2023
Pisni izpit SLO 23. 8. 2023
Pisni izpit MAT 24. 8. 2023
Pisni izpit ANG, NEM 25. 8. 2023
Pisni izpit ZN 30. 8. 2022
Ustni izpiti in 4. predmet 23. 8.–1. 9. 2023
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi 8. 9. 2023
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo 11. 9. 2023

 

POČITNIŠKO DELO

SeneCura Žiri – Pomoč pri negi in oskrbi vabi DIJAKE, da pri njih opravljate šolsko prakso, počitniško delo ali pripravništvo. Več informacij ...

 

OBVESTILO O ŠTIPENDIJAH

obveščamo vas, da je bila v Uradnem listu RS, št. 70/23 dne 29. 6. 2023 objavljena Odredba o določitvi poklicev v zdravstveni dejavnosti, za katere se namenijo sredstva za štipendije, in številu štipendij za šolsko leto 2023/2024 (v nadaljnjem besedilu: Odredba).

Za šolsko leto 2023/2024 so v skladu z Odredbo v proračunu RS zagotovljena sredstva za dodelitev 110 štipendij za naslednje poklice: 

  • 50 štipendij za poklic tehnik zdravstvene nege za dijake zdravstvene nege, ki se v šolskem letu 2023/24 vpisujejo v najmanj drugi letnik srednjega poklicno-tehniškega izobraževanja,
  • 20 štipendij za poklic bolničar negovalec za dijake, ki se v šolskem letu 2023/24 vpisujejo v prvi ali drugi letnik srednjega poklicnega izobraževanja. 

Odredba je začela veljati 30. 6. 2023.

Namen odredbe je spodbuditi dijake in študente, da se po zaključenem šolanju zaposlijo v mreži javne zdravstvene službe. Štipendije bodo podeljene na podlagi javnega razpisa, ki ga bo Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije objavil na svoji spletni strani.

Dostopnost