VPIS 2022/23 – OBVESTILO O SPODNJIH MEJAH 1. KROGA

Spodnja meja na programu zdravstvena nega (tehnik zdravstvene nege) v 1. krogu je 121 točk; za 2. krog je na voljo 22 mest.

Program bolničar-negovalec je zaseden in za 2. krog ni prostih mest.

Želimo vam uspešen vpis.

 

SEZNANITEV Z USPEHOM PRI ZAKLJUČNEM IZPITU IN PODELITEV SPRIČEVAL

Seznanitev z uspehom pri zaključnem izpitu bo v četrtek, 23. 6. 2022. Podelitev spričeval bo v učilnici 202 ob 9.00.

  • Rezultati bodo objavljeni na spletni strani do 6.00.
  • Spričevala in druge dokumente lahko prevzame le kandidat osebno ali oseba, ki jo kandidat pisno pooblasti.

 

Dostopnost