Spoštovani starši!

Vabim vas na 1. sestanek Sveta staršev SZŠ Ljubljana v šolskem letu 2020/21, ki bo v sredo, 30. 9. 2020, ob 17.00 v šolski jedilnici.

Dnevni red:

 1. Obravnava poročila ravnateljice o volitvah predstavnikov staršev v Svet staršev po posameznih oddelkih
 2. Sprejem ugotovitve sklepa o konstituiranju Sveta staršev
 3. Način komuniciranja s člani Sveta staršev
 4. Izvolitev predsednika/-ice in namestnika/-ice
 5. Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta (LDN)in Samoevalvacijsko poročilo  za šolsko leto 2019/20
 6. Predstavitev LDN za šolsko leto 2020/2021 in pridobitev mnenja o LDN in programu šole
 7. Novosti na področju šolske zakonodaje in pridobitev soglasja staršev k prenovljenim pravilnikom
 8. Pridobitev soglasja za nadstandardne dejavnosti šole
 9. Izvolitev predstavnika staršev v komisije
 10. Poročilo po 1. roditeljskih sestankih, pripombe, predlogi predstavnikov Sveta staršev
 11. Razno

V upanju, da se boste sestanka lahko udeležili, vas lepo pozdravljam!

mag. Silva Kastelic, ravnateljica

(Skupno 23 obiskov, današnjih obiskov 1)