DEJAVNOSTI

KROŽKI TEKMOVANJA

EKSKURZIJE   TABORI

PROJEKTI

MEDNARODNE IZMENJAVE

DOSEŽKI DIJAKOV

ŠOLSKA MALICA
SPLETNE UČILNICE Moodle - spletne učilnice
UČNA GRADIVA eZNE
KNJIŽNICA

ŠOLSKA PREHRANA

 

Šolsko prehrano na šoli organizira Dijaški dom Poljane.

Delovni čas restavracije: od 7.00 do 15.00.
Ponudba:
  • hladna in topla klasična ali vegetarijanska malica,
  • različni prigrizki,
  • brezalkoholne pijače.

Dijaški dom Poljane

Naročilo na želeni meni: preko spletne strani LOPOLIS.

LOGOS.SI.d.o.o.

 

 

PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO

Prijavo oddajo starši ali skrbniki dijaka kadarkoli v šolskem letu. Dijak začne malico prejemati naslednji dan pouka po prejeti prijavi.

PREKLIC PRIJAVE NA ŠOLSKO PREHRANO

Prijava na malico se lahko kadarkoli prekliče, v pisarni 208 vsak dan med 8. in 9. uro ali po tel. (01) 300 16 54.

Preklic velja z naslednjim dnem po prejemu preklica.

ODJAVA MALICE

V kolikor dijak ne želi malicati na posamezen dan, se lahko od malice odjavi najkasneje do 9.00 ure:

  • preko LOPOLISA  s svojim geslom ali
  • osebno po telefonu na tel. št. (01) 300 16 54 med 8.00 in 9.00.
Odjava se upošteva prvi naslednji dan pouka.
Prepozna odjava od malice: če starši oz. dijak, ki je naročen na malico,  ni odjavil do 9.00 ure, plačajo starši polno ceno malice za ta dan.

ANKETA O ŠOLSKI MALICI

Dijake vabimo, da odgovorite na anketo o šolski malici. Anketa je anonimna in zelo kratka. Za sodelovanje se vam zahvaljujemo.