Glede na stanje prijav bo omejitev vpisa samo na programu bolničar-negovalec.

V program zdravstvena nega se bodo lahko vpisali vsi prijavljeni kandidati, ki bodo do 19. 6. 2017 izpolnjevali vpisni pogoj – zaključena osnovna šola.

Natančno obvestilo o poteku vpisa boste prijavljeni kandidati prejeli do 30. maja 2017.