Šolsko tekmovanje  iz ekoloških vsebin bo že 13. decembra 2017. Prijave sprejemamo vaše profesorice Marjana Dolinar, Majda Treven, Ida Tarman. Gradiva … Vprašanja za vajo.